Det krävs mod att förändra världen

Det finns tillfällen när jag  funderat på(och även fått frågan om) varför jag valde att hoppa av en spikrak och välbetald karriär som marknads- och försäljningschef. För att istället ägna mig åt CSR eller hållbarhetsfrågor som alla kallar det nu. Det krävs mod eller kanske rent av dumhet att välja en undervärderad position framför en både högt värderad och högavlönad position med en relativt statisk karriär. 

En av anledningar var produkten jag arbetade med, som hade en negativ påverkan på individer i samhället. Jag förstod tidigt att om vi inte tog ansvar för den påverkan så hade produkten inte en framtid. De andra och mycket mer utmanande anledningarna är att 

  • Hållbarhet innebär förändring och förädling
  • Hållbarhetsarbete innebär att man börjar göra saker på ett annorlunda sätt.
  • Hållbarhetsfrågor är komplexa och dynamiska.
  • Hållbar utveckling kräver gemensamma värderingar och en stark företagskultur

Anledningar som triggade min entreprenörssjäl och aldrig gör att hållbarhetsarbete är statiskt.

Utmanande JA, därför att:

- Det ställer nya krav på såväl ledarskap och organisation. 
- Det kräver simultanförmåga att hantera frågor på såväl kort- som långsikt och en förmåga att ta beslut och leda i osäkra situationer, 
- Det kräver en transparent organisation som kan hantera förändringar, hitta kreativa och innovativa lösningar, som lär sig av misstagen och lockar nya talanger.

Inte helt olikt de egenskaper som tillskrivs nya framgångsrika organisationer som Google och Facebook och som ses som motpoler till gamla organisationer. 
Det är naturligtvis lättare för nya uppstickare att skapa en hållbar affärsmodell. Men det är också de som sticker ut och förändrar världen. Genom sina starka värderingar och tydliga syften. De finns de som liknar gamla organisationer vid de gamla riddarna som dundrade fram i sin skinande rustning. Full fart framåt men har svårt att se vad händer runt omkring dem på grund av sin skyddande utrustning. Det finns en inbyggd tröghet som gör det omöjligt att förvandlas över en natt. Men någonstans måste man ju börja eller hur?

Helt klart är att många organisationer kommer att sluta som Facit om de inte börjar nu. Men var finns modet att börja arbetet och släppa sargkanten. Är du modig? Var vill du börja? 

Ring gärna och bolla dina tankar och idéer, 070-545 18 88

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln