Mina tankar om vad spelansvar, spelproblem och positivt spelande 

Frågar du någon som arbetar inom spelbranschen om vad spelansvar är,  kommer du att få olika svar beroende var i organisationen de arbetar och på vilket spelbolag de är anställda. Frågar du dessutom olika intressenter kan de ha en helt annan bild av vad spelansvar är.

Anledningen till detta är att spelbolagen och dess intressenter har valt att se på frågan utifrån olika perspektiv beroende på vilket uppdrag eller vilka ägare de har.

1) Det riskminimerande perspektivet
Den primära motivationen är att  maximera aktieägarvärde. Deras strategi betonar riskreducering. Dessa spelbolag följer de lagar, föreskrifter, och i bästa fall de riktlinjer för branschen, som finns. Varken mer eller mindre. Ett sätt att måla läppstift på den berömda grise. Men det är inte good enough. Ambitionsnivån måste vara högre. Spelbranschen förändras i rasande tempo och lagstiftningen kommer aldrig att hänga med i den utveckling som sker. 

2) Det komplexa perspektivet
Den primära motivationen är att bygga långsiktig värde för ägarna. Dessa spelbolag följer lagar och regelverk och har en ständig strävan efter att överträffa certifieringar och riktlinjer som hanteras genom aktiv självreglering och god intressentdialog. För att kunna hantera så komplexa frågeställningar med en stor mängd faktorer som samverkar krävs resurser. Det är därför talande att de aktörer som delar det här perspektivet, och försöker göra något åt det, är just stora företag som Svenska Spel och ATG. Men vad händer om någon trampar i klaveret, inte följer de upplevda förväntningarna, tolkar nivåerna annorlunda. Det drabbar alla eftersom de sitter i samma båt. De stora företagen är därför drivande i frågan och beroende av att alla samarbetar som genom t ex SPER. De mindre måste i högre utsträckning acceptera och ta rygg på de större.

3) Det politisk korrekta perspektivet
Ett perspektiv som till stora delar är i lagstiftat. Åtminstone för de spelbolag som står under Lotteriinspektionens kontroll. Målet är att skydda sårbara grupper i samhället, samt minska antalet individer med spelproblem. Genom att rikta fokus på de spel som anses skapa spelproblem och förhindra minderårigt spelande. Här erbjuds system som syftar till att spelaren ska bli medveten om sitt beteende och ändra sina vanor.  Men funkar det??? eller är det bara kosmetika. Det finns tyvärr väldigt lite forskning kring vad som verkligen fungerar och det finns en tendens att dra alla spel och alla spelare ”över en kam”. Här finns även en risk att spelansvaret upplevs som en antispelfråga och stigmatiserar alla spelare. Att medge att vissa spel är mer beroendeframkallande än andra och att oddsen att få spelproblem är högre på vissa spel och för vissa individer, är ett första viktigt steg att ta,

4) Hälsoperspektivet
Spelproblem är förknippade med hälsoproblem. Överkonsumtion är ohälsosamt. Detta gäller inte bara spel En perspektiv som Folkhälsomyndigheten har som uppgift att hantera och som har fått större betydelse de senaste 10 åren. Sett ur detta perspektiv måste man ställa sig frågan ”Hur bidrar denna produkt till mänskligt välbefinnande” 
Det finns vissa bevis för att det gör det, (men forskningen har inte heller haft det fokuset) 
Men ännu mer bevis matas ut om att det inte bidrar.
Det bärande tanken bör vara att vi inte nödvändigtvis behöver sluta spela för att undvika att bli spelberoende. De flesta spelar fortfarande för att få guldkant i tillvaron, att göra matchen mer spännande, för att de gillar travsporten etc. Tanken borde vara hur kan vi hitta balansen och det sunda spelandet.

#Spelansvar är ingen ny fråga, spelproblem har funnits lika länge som spel och spelbranschen har inte nya spelare, tvärtom, men de nya spelbolagen har bidragit till en ny spelmarknad som bidrar till att spelare  börjar bete sig på ett nytt sätt. 

- Spelandet har gått från passivt till interaktivt
- Nya spelformer skapar konstant involvering
- Spelet har gått från publikt, via ombud, till privat på nätet
 -Nya snabbare spelformer skapar en illusion av kontroll

Dessa sammantaget eller var för sig kan leda till att ännu fler individer tappar kontrollen över sitt spelande. En oroande utveckling. Det är redan FÖR många individer och dess famljer som drabbats. Spelmarknadens aktörer måste helt enkelt bli bättre på att hjälpa spelarna att göra smartare val - att puffa dem i rätt och en positivare riktning.

MEN 
- Tänk om spelbranschen skulle våga tänka tvärtom om  -
enligt mig det förnuftiga perspektivet - Konsumentperspektivet och skapa ett positivt spelande -
Idag mäter vi hur många som ha spelproblem i Sverige. När det har gått så långt att man har ett spelproblem. Finns mycket lite för spelbranschen att göra. Förutom att be dem stänga av sig. Det är mycket svårt att ändra ett beteende när de redan utveckla ett problem.

Av den anledningen har spelbranschen under många år fokuserat på att utveckla verktyg och åtgärdsprogram som syftar till att fånga dem i tid, med syfte att promota ett positivt beteende. Tyvärr vet inte branschen om dessa verktyg verkligen fungerar och retoriken handlar ofta om; det finns en risk att du får problem om du inte slutar spela nu.

- Tänk om man skulle vända på retoriken och börja prata om hur det positiva spelande ser ut. Vilka drivkrafter som finns bakom det och vilka åtgärder som verkligen fungerar. 

Efter att ha arbetat med spel och hållbarhet i över 30 år tycker jag mig se några saker som helt tappats bort och som måste göras.

a) Alla aktörer i branschen måste få en ökad förståelse för hur positivt spelande och dess drivkrafter ser ut. För att skapa ett positivare spelande. Forskning pågår i Canada.

b) Att löpande utvärdera effektiviteten i åtgärdsprogram och verktyg. För att hjälpa spelaren att göra smartare val. Möjligheter finns redan

c) Skapa en ny och mer positiv retorik kring spelbolagens arbete med ansvarsfullt spelande. Sluta stigmatisera spelare. Puffa i rätt riktning - motivera till ett sundare beteende. 

d) Risk-klassificera spelprodukter, punkt! OM spelaren hade ett val redan från början, Om man fick en tydlig signal om vilket spel som är positivare att spela än andra skulle det påverka deras beteende? JA, jag tror det, ska vi slå vad?

d) Skapa möjlighet att mäta risk i de olika spelbolagen utifrån spelportfölj och affärsmodell. Det gör investerare mindre benägna att investera i oansvarsfulla spelbolag

e) Skapa möjlighet att värdera olika spelbolags arbete i förhållande till varandra. 

De stora aktörerna har alla möjligheter att aktivt göra produkterna mer ansvarsfulla och spelare mer medvetna. Ytterst är det är en fråga om moral och etik, om ambitionsnivå och långsiktighet, om affärsmodell och ägarstruktur.

Det håller inte att skylla på varandra och andra eller inte ta ansvar för utvecklingen. Spelmarknadens aktörer måste ställa alla sig frågan. Vilken spel och vilken spelmarknad vill vi ha i framtiden? 
För vem vill hamna i oljebranschens eller tobaksbranschens sits. 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln