Ett bra företagsklimat är som bra grannsämja och goda grannar är guld värda!

Med respekt, hänsyn, och en vänlig inställning – slipper man konflikter och dålig stämning - d  v s god Grannsämja

En stor del av det som företagaren möter i sin vardag ligger under kommunernas ansvar. Det kan handla om tillsyn, service, upphandling och en rättssäker och effektiv myndighetsutövning.

Det handlar också om hur kommunen och dess företrädare ser på företagande och hur företagen uppfattar att de värderas. Inte minst handlar det om bemötande och attityder till företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän.

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en stor enkätundersökning av kommunernas företagsklimat. I dagarna  presenteras resultatet
klicka här

För många kommuner har företagsklimatet haft en sluttande kurva under flera år. Då är det dags att ta det på stort allvar om man vill vara en framtidskommun. Det finns kommuner där  30% av företagen sagt att de kan tänka sig att flytta pågrund av dåligt företagsklimat.  Att företagare funderar på att flytta till en kommun med ett bättre företagsklimat är en viktig påminnelse till politiker om att företag (och kommuner) agerar på en marknad med en knivskarp konkurrens. Nyetableringar är så klart positivt för en kommun men det är också viktigt att behålla och utveckla det befintliga näringslivet. 

Grundproblemet är företagare och politiker i kommunen har olika bild av orsakerna till problemen och hur dessa bör lösas. Trots att man är grannar missar man det som är viktigt - grannar emellan "småpratet". Politisk otydlighet och avsaknad av målbild eller i värsta fall politisk oenighet. Skapar frustration, attitydproblem, låg servicenivå, upplevelse av handlingsförlamning. Ord som ofta används för att beskriva situationen. Men det som brukar sticka ut och som säkert är orsaken till mycket av det som skrivs och uttalas är brist på kommunikation och dålig dialog.

Goda grannar är guld värda! Visst vill vi alla ha trevliga grannar som vi trivs tillsammans med. Vardagen blir både enklare, tryggare och roligare om relationen med grannarna flyter smidigt. Visst finns det grannar som stör oss och vi retar oss på dem. Ett visst mått av tolerans och acceptans krävs därför grannar emellan och det är viktigt att inte storma in till grannen när man är arg och börja argumentera i affekt. Ett gott förhållande till grannarna kännetecknas både av trevligt småprat och att man ska kunna säga till om något är störande.

Hur gör man då för att få goda grannar? Det börjar oftast med att själv vara är en
god granne. Ha respekt för varandras olika roller, visa hänsyn, vara vänlig och ha en god kommunikation. Det är receptet både för god grannsämja och ett gott företagsklimat

Med ett bra företagsklimat blir alla vinnare - det blir  lättare att både starta, driva och utveckla framgångsrika företag som i sin tur skapar flera arbetstillfällen och därmed mer skatteintäkter som i sin tur tryggar välfärden och framtiden. #dialogförettbättreföretagsklimat

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln