Vägen till ett framgångsrikt ledarskap = inflytande

Enligt John Maxwell, är ledarskap detsamma som inflytande.

Ledarskapet är en kontinuerlig process som handlar om att påverka människor och att få efterföljare. Du  kan, m a o över tid, öka din ledarskapspotential genom att förstå och acceptera fem nivåer av ledarskap.


Vilka är dom och hur kan du använda dem för att utvecklas som ledare.?

Nivå 1. Position
Grattis till det nya jobbet som chef. Ditt inflytande är nu den nivå då dina medarbetare följer dig eftersom de uppfattar att de måste följa dig. Du är ju chefen. Du har makten att påverka deras situation och framtid. Detta är den mest grundläggande nivån av ledarskap, utan den och den auktoritet/mandat som en position ger är det omöjligt att leda.

Men vad innebär det att du fått en position?
En mycket positiv aspekt, är att du har fått en personlig bekräftelse på att någon tror på dig och sett din potential. Du har fått en plattform att agera utifrån och gett dig möjligheten att växa som ledare. 
Positionen ger dig ett utgångsläge för att forma och utveckla ditt ledarskap. Här lägger du grunden för ditt ledarskap. Självkännedomen blir nu speciellt viktig för din förmåga att ta steget att bli en framgångsrik ledare. För innan du kan leda någon annan behöver du leda dig själv. Det är viktig att du klargör bilden av vad du vill stå för som ledare och vad dina medarbetare kan förvänta sig av dig i er samverkan. En ledare som är medveten om sina värderingar och agerar i enlighet med dem

Frågor du behöver ställa till dig själv är:

 1. Vem är jag? 
 2. Vilka är mina förhållningssätt, hur ser jag på världen, kunder, medarbetare? 
 3. Vilka är mina värderingar? 
 4. Vem vill jag vara som ledare?


Det kan leda till att du behöver ändra det sätt du ser på ledarskap – ditt förhållningssätt och/eller behöver ändra sättet du leder på – ditt beteende

Nivå 2. Relationsbyggare
Nu har du kommit till en nivå då dina medarbetare följer dig eftersom de vill följa dig, ledarskapet är en relation.  


När du som ledare börjar intresserar dig för dem som du leder och börjar bygga en personlig relation händer flera positiva saker.Energinivån höjs, jobbet upplevs mer stimulerande, kommunikationen blir öppnare och ett klimat skapas där alla vill göra sitt bästa. Du har börjat att skapa en miljö där folk trivs, känner sig värdefulla och utmanade.

Men se upp! En del medarbetare kan uppleva dig som alldeles för mjuk. Vistas du på denna nivå under alltför lång tid riskerar du att högt motiverade och resultatorienterade medarbetare söker möjligheter för mer utmanande ledarskap och karriär någon annanstans.

Tänk att: 

 • Goda relationer i sig är inte tillräckligt för framgång och resultat.
 • Kom ihåg att varje människa är värdefull.
 • Förtroende skapas genom att vara öppen och ärlig.

Så här bygger du goda relationer:

 1.  Lära känna dem du leder
 2. Var närvarande i mötet med människor
 3.  Var en god lyssnare. Börja med att försöka förstå –  sedan att  bli förstådd
 4. Respektera andras olikheter och tid
 5. Visa ett gott humör och ha en positiv attityd
 6. Visa omtanke - säg som det är och framför allt uppmuntra andra 


Nivå 3. Levererar resultat
Medarbetarna följer dig för att du upplevs som kompetent i din roll och tillsammans levererar ni resultat som har betydelse för organisationen. Kompetens skapar trovärdighet och trovärdighet är förutsättningen för att ditt ledarskap ska fungera och vara framgångsrikt.


Det börjar med att du ställer krav på dig själv och fortsätter med att du klarlägger förväntningar på dina medarbetare. Du sätter mål och når dem. Du erkänner dina misstag och lär av dem. Du fungerar som förebild för produktivitet och ansvarstagande. Människor gör det människor ser. Inte det du säger.

OBS! Var uppmärksam på att det människor som är din mest värdefulla tillgång och din framgång som ledare kommer att bero på din förmåga att omge dig med en inre kärna av kompetenta personer som tillsammans med dig utgör ett vinnande team. 
Kom ihåg att: Det är du som måste ta de svåra besluten och ibland tuffa diskussionerna som resulterar i positiva resultat och långsiktig utveckling. Det kräver mod.

Tänk på att:

 • Egna resultat är inte tillräckligt – Det är resultat genom andra som räknas
 • Människor är organisationens viktigaste resurs
 • Utveckla människor är en ledares största tillfredsställelse
 • Delegera och ge ansvar
 • Rätt man på rätt plats där de skapar störst värde
 • Du måste uppvisa mod att fatta beslut

Så här lyckas du uppnå ett hållbart resultat:

 • Samla laget och skapa delaktighet kring en gemensam målbild
 • Hitta kompletterande roller i teamet
 • Prioritera det som är viktigast för kunden
 • Följ upp regelbundet och ge feedback


Nivå 4. Bidrar till andras utveckling
Nu har du nått en nivå i ditt ledarskap då medarbetarna följer dig för vad du gjort för dem. Du har visat att du bidrar till deras utveckling och engagemanget och lojaliteten att följa dig kommer att växa sig allt starkare. 
Att utveckla människor skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt och ger mer personlig tillfredsställelse för dig som ledare. Den euforin som kommer från när medarbetare inte bara vinner för dem själva, utan för varandra är en känsla som gör att du orka leda framåt även i motgång. Framgång är som skönast när den delas samtidigt som den skapar motivation och får dina medarbetare att växa även i motgång.

Tänk på att:

 • Det högsta målet för en ledare är att utveckla andra ledare.
 • För att utveckla ledare behövs en gemensam kultur – definiera gott ledarskap, utbilda i och träna gott ledarskap, belöna gott ledarskap.


Så här hjälper du andra att utvecklas:

 • Delegera och ge tydligt ansvar och befogenheter.
 • Klargör förväntningar och undanröj hinder.
 • Ge frihet att fatta beslut och utrymme att göra fel.
 • Bistå med inspiration och stöd. Feed Forward!
 • Förstärk självförtroendet hos dina medarbetare. Bara självförtroende leder till topprestationer. 
 • Påminn om framgångar i motgång. Gör dem stolta.


Nivå 5. Respekt
Nu har du nått höjdpunkten av ditt ledarskap. Människor följer dig baserat på vem du är och vad du företräder eller står för. Denna nivå är ofta reserverad för ledare som har använt många år att få verksamheter och människor att växa. Respekt är något vi förtjänar. 

När du lämnar över stafettpinnen till nästa ledare blir du nu efterfrågad som mentor, eftersom du har lämnat ett outplånligt märke på organisationen och dina medarbetare. Under din tid har du byggt en organisation som kan upprätthålla framgången när du inte längre är kvar genom att ha fostrat andra att vara ledare.

Tänk på att:

 • Att få lämna över med flaggan i topp.
 • Planera för succession.


Enligt John C. Maxwell är det nödvändigt att ha gått igenom de fyra första nivåerna för att nå den högsta, nivå 5 och det första steget på vägen dit är att fatta ett beslut att utveckla ditt ledarskap. 

Enligt Maxwell har varje person en potential för att växa som ledare Börja med att identifiera på vilken nivå du befinner dig som ledare, och vad du kan utveckla i ditt ledarskap för att ta dig till nästa nivå. 

En coach eller mentor är ovärderligt för din fortsatta utveckling och fungerar som både bollplank och rådgivare.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln