Med ett bra företagsklimat är alla vinnare

Ett bra företagsklimat ger fler företagsetableringar, arbetstillfällen och skatteintäkter – vilket är A och O för en fungerande välfärd.  Listan kan göras lång när det gäller åtgärder som bidrar till ett positivt företagsklimat.  
Företagarservice, lots, förutsättningar för tillväxt, ny-etableringar, jobbskapande och entreprenörskap är bara några områden och prioriteringar ett näringslivskontor eller näringslivsbolag kan ha på sitt  bord.

Men vad är det som fungerar i just din kommun.?  Vad är det som skaver, vilka prioriteringar ska ni göra, vad & vem ska göra det? Det är några av de saker vi kan hjälpa dig att få svar på

Metod och Process


   -    Fakta från befintliga eller nya mätningar
    -   Dialogmöten i tre steg, enligt Cafe Dialog®
     -   Sammanställning av resultat i rapportform med
         underlag till åtgärdsprogram

Målgrupp

Företagare, politiker, tjänstemän - tillsammans!