Hållbart ledarskap

Facebook-generationen, och deras erfarenheter förändrar  vårt sätt att arbeta tillsammans.
Hur påverkas ledarskapet av den nya generationens inträde på arenan. Vi erbjuder insikter, verktyg och träning för ett hållbart ledarskap. Hållbart ledarskap baseras på teorier om det värdebaserade ledarskapet. Begreppet värdebaserat ledarskap är ett uttryck från scoutrörelsen som handlar om att leva som man lär, att stå upp för sina värderingar och agera utifrån dem i vardagens alla beslut som en god förebild.


" En bra ledare är en person som ser sina anställda och inspirerar dem, men som också har ett tydligt sätt att motivera dem och visa vägen genom att kunna formulera en vision och konkretisera det och verkligen berätta att det är dit vi ska och såhär ska vi komma dit"  Generation Z