Värdefullt företagande - Gräv där du står!

CSR, hållbarhet, socialt ansvar, mångfald, miljöansvar, ESG - kärt barn har många namn.

Gemensamt för alla dessa ord är att de bygger värdefullare företag. I en generisk värld där produkter och tjänster är likadana. Väljer kunderna var de köper sina produkter utifrån hur "vänliga" de är mot människor och planeten. 

Vill du bygga ett värdefullare företag, har du tankar kring varumärkesbyggande?. Då måste du börja med att gräva där du står. Göra en CSR-analys. Berätta för alla som vill veta och fira gärna dina segrar med dina intressenter. Vi gör en analys i 5 steg och träffas i två workshops. Resultatet blir ett värdefullare företag.


Syftet är att bygga ert varumärke och skapa långsiktigt värde för företaget. Vi använder oss av olika metoder och analysmodeller som visar på företagskultur och kundernas bild av ert företag.  

Visste du att:
- Konsumenterna satsar mer tid och pengar och köper allt oftare miljövänligt och/eller etiskt framställda varor.

                                                              Vi stödjer Global Goals