2017

Så här i juletid är det dags att göra bokslut att fundera på det år som varit. Vara tacksam för det fina stunderna och, tyvärr, alldeles för ofta fastna i det som inte varit bra. 
Det har varit ett oroligt år och hela världen tycks vara galen. Vi lever i en tid med många paradigmskiften och omstöpningar där det blir allt tydligare att arbetslivet och samhället kommer att förändras allt snabbare och med brutal kraft. Det blir också allt tydligare att vi behöver ta hand om varandra, visa mer hänsyn och respekt för varandra. Kort och gott - bete oss mer vuxet.

Vi behöver ett nytt ledarskap och kultur, fundera på hur vi ska attrahera och behålla unga medarbetare och morgondagens medborgare och hur vi ska bibehålla vårt varumärke . 

Det finns de som kallar 2018 för uppvaknandets år.

Med alla möjligheter som ligger framför oss på det nya året är det dags att stanna upp  och blicka framåt. Göra listor och förbereda oss för det spännande år som ligger framför oss.
Det finns massor av artiklar, videos med goda råd om hur man helt kan ändra sitt liv, gå ner otaliga kilon, bli miljonär, hitta en ny kärlek eller karriär. Det finns studier som visar på att det tar 21 dagar att ändra en rutin eller skapa en ny vana. Det viktiga är ändå att bestämma sig för vad som är viktigt i livet. Ta möjligheten att fundera på det under helgerna, bryt en vana du inte är betjänt av, börja med en vana du är betjänt av. Var lite snällare mot dig själv och andra. Varför vänta. Du behöver inte vara så drastisk. Börja i det lilla och addera fler goda vanor under vägen. Vilka vanor vill du ändra på och vad väntar du på? Vad blir ditt Nyårslöfte? 

God Jul & ett Gott Nytt spännande år!

Läs hela inlägget »

Frågar du någon som arbetar inom spelbranschen om vad spelansvar är,  kommer du att få olika svar beroende var i organisationen de arbetar och på vilket spelbolag de är anställda. Frågar du dessutom olika intressenter kan de ha en helt annan bild av vad spelansvar är.

Anledningen till detta är att spelbolagen och dess intressenter har valt att se på frågan utifrån olika perspektiv beroende på vilket uppdrag eller vilka ägare de har.

1) Det riskminimerande perspektivet
Den primära motivationen är att  maximera aktieägarvärde. Deras strategi betonar riskreducering. Dessa spelbolag följer de lagar, föreskrifter, och i bästa fall de riktlinjer för branschen, som finns. Varken mer eller mindre. Ett sätt att måla läppstift på den berömda grise. Men det är inte good enough. Ambitionsnivån måste vara högre. Spelbranschen förändras i rasande tempo och lagstiftningen kommer aldrig att hänga med i den utveckling som sker. 

2) Det komplexa perspektivet
Den primära motivationen är att bygga långsiktig värde för ägarna. Dessa spelbolag följer lagar och regelverk och har en ständig strävan efter att överträffa certifieringar och riktlinjer som hanteras genom aktiv självreglering och god intressentdialog. För att kunna hantera så komplexa frågeställningar med en stor mängd faktorer som samverkar krävs resurser. Det är därför talande att de aktörer som delar det här perspektivet, och försöker göra något åt det, är just stora företag som Svenska Spel och ATG. Men vad händer om någon trampar i klaveret, inte följer de upplevda förväntningarna, tolkar nivåerna annorlunda. Det drabbar alla eftersom de sitter i samma båt. De stora företagen är därför drivande i frågan och beroende av att alla samarbetar som genom t ex SPER. De mindre måste i högre utsträckning acceptera och ta rygg på de större.

3) Det politisk korrekta perspektivet
Ett perspektiv som till stora delar är i lagstiftat. Åtminstone för de spelbolag som står under Lotteriinspektionens kontroll. Målet är att skydda sårbara grupper i samhället, samt minska antalet individer med spelproblem. Genom att rikta fokus på de spel som anses skapa spelproblem och förhindra minderårigt spelande. Här erbjuds system som syftar till att spelaren ska bli medveten om sitt beteende och ändra sina vanor.  Men funkar det??? eller är det bara kosmetika. Det finns tyvärr väldigt lite forskning kring vad som verkligen fungerar och det finns en tendens att dra alla spel och alla spelare ”över en kam”. Här finns även en risk att spelansvaret upplevs som en antispelfråga och stigmatiserar alla spelare. Att medge att vissa spel är mer beroendeframkallande än andra och att oddsen att få spelproblem är högre på vissa spel och för vissa individer, är ett första viktigt steg att ta,

4) Hälsoperspektivet
Spelproblem är förknippade med hälsoproblem. Överkonsumtion är ohälsosamt. Detta gäller inte bara spel En perspektiv som Folkhälsomyndigheten har som uppgift att hantera och som har fått större betydelse de senaste 10 åren. Sett ur detta perspektiv måste man ställa sig frågan ”Hur bidrar denna produkt till mänskligt välbefinnande” 
Det finns vissa bevis för att det gör det, (men forskningen har inte heller haft det fokuset) 
Men ännu mer bevis matas ut om att det inte bidrar.
Det bärande tanken bör vara att vi inte nödvändigtvis behöver sluta spela för att undvika att bli spelberoende. De flesta spelar fortfarande för att få guldkant i tillvaron, att göra matchen mer spännande, för att de gillar travsporten etc. Tanken borde vara hur kan vi hitta balansen och det sunda spelandet.

#Spelansvar är ingen ny fråga, spelproblem har funnits lika länge som spel och spelbranschen har inte nya spelare, tvärtom, men de nya spelbolagen har bidragit till en ny spelmarknad som bidrar till att spelare  börjar bete sig på ett nytt sätt. 

- Spelandet har gått från passivt till interaktivt
- Nya spelformer skapar konstant involvering
- Spelet har gått från publikt, via ombud, till privat på nätet
 -Nya snabbare spelformer skapar en illusion av kontroll

Dessa sammantaget eller var för sig kan leda till att ännu fler individer tappar kontrollen över sitt spelande. En oroande utveckling. Det är redan FÖR många individer och dess famljer som drabbats. Spelmarknadens aktörer måste helt enkelt bli bättre på att hjälpa spelarna att göra smartare val - att puffa dem i rätt och en positivare riktning.

MEN 
- Tänk om spelbranschen skulle våga tänka tvärtom om  -
enligt mig det förnuftiga perspektivet - Konsumentperspektivet och skapa ett positivt spelande -
Idag mäter vi hur många som ha spelproblem i Sverige. När det har gått så långt att man har ett spelproblem. Finns mycket lite för spelbranschen att göra. Förutom att be dem stänga av sig. Det är mycket svårt att ändra ett beteende när de redan utveckla ett problem.

Av den anledningen har spelbranschen under många år fokuserat på att utveckla verktyg och åtgärdsprogram som syftar till att fånga dem i tid, med syfte att promota ett positivt beteende. Tyvärr vet inte branschen om dessa verktyg verkligen fungerar och retoriken handlar ofta om; det finns en risk att du får problem om du inte slutar spela nu.

- Tänk om man skulle vända på retoriken och börja prata om hur det positiva spelande ser ut. Vilka drivkrafter som finns bakom det och vilka åtgärder som verkligen fungerar. 

Efter att ha arbetat med spel och hållbarhet i över 30 år tycker jag mig se några saker som helt tappats bort och som måste göras.

a) Alla aktörer i branschen måste få en ökad förståelse för hur positivt spelande och dess drivkrafter ser ut. För att skapa ett positivare spelande. Forskning pågår i Canada.

b) Att löpande utvärdera effektiviteten i åtgärdsprogram och verktyg. För att hjälpa spelaren att göra smartare val. Möjligheter finns redan

c) Skapa en ny och mer positiv retorik kring spelbolagens arbete med ansvarsfullt spelande. Sluta stigmatisera spelare. Puffa i rätt riktning - motivera till ett sundare beteende. 

d) Risk-klassificera spelprodukter, punkt! OM spelaren hade ett val redan från början, Om man fick en tydlig signal om vilket spel som är positivare att spela än andra skulle det påverka deras beteende? JA, jag tror det, ska vi slå vad?

d) Skapa möjlighet att mäta risk i de olika spelbolagen utifrån spelportfölj och affärsmodell. Det gör investerare mindre benägna att investera i oansvarsfulla spelbolag

e) Skapa möjlighet att värdera olika spelbolags arbete i förhållande till varandra. 

De stora aktörerna har alla möjligheter att aktivt göra produkterna mer ansvarsfulla och spelare mer medvetna. Ytterst är det är en fråga om moral och etik, om ambitionsnivå och långsiktighet, om affärsmodell och ägarstruktur.

Det håller inte att skylla på varandra och andra eller inte ta ansvar för utvecklingen. Spelmarknadens aktörer måste ställa alla sig frågan. Vilken spel och vilken spelmarknad vill vi ha i framtiden? 
För vem vill hamna i oljebranschens eller tobaksbranschens sits. 

Läs hela inlägget »
"jag vill aldrig bliva stur..." "jag vill aldrig bliva stur..."

Jag har den stora förmånen   - att få ta mig tid att skriva en bok inspirerad av min fars historia.

Jag blandar historier som jag hört under min uppväxt, min pappa var en fantastisk historieberättare, med fakta jag hittat genom mitt sökande om sanningen om min släkt. Det blandar jag med andra anekdoter och händelser som jag fått berättat av personer i min omgivning. Där jag lever mitt liv idag. Det är fantastiskt så många spännande saker, människor och insikter som kommer i min väg under resans gång.


Det jag slagits av i mitt research-arbete är att livet tar oss i olika riktningar, utan att vi är medveten om det eller aldrig ens har tänkt på det. Arv, normer, strukturer är starkt bidragande orsaker. Det har inspirerat mig att skriva några råd till min dotter.

Ända sen min barndom, har människor med goda avsikter undanhållit sanningar eller förskönat historien - eller kalla det ljugit om du så vill - och nu som vuxen fortsätter jag att ljuga för mig själv. Omedvetet, som ett skydd för att må bättre eller för att andra ska må bättre.. Så var det för min far och så har det varit i många generationer och du känner säkert igen det från din släkthistoria. Det har format mig utan att jag egentligen vet om det.

Dessa lögner har lurat mig på min barndoms livskraft. Min far på drömmen om sin framtid. Nu blev livet bra ändå. Fast inte som han drömde eller vad jag en gång drömde om. Jag har förlorat eller har gett bort en värdefull del av vem jag i själva verket är. 

Det är inte sant att jag glömde bort hur jag skulle drömma; men jag instruerades av mina far- och morföräldrar, lärare och andra att inte drömma och blev ofta förlöjligad om jag gjorde det. Precis som generationer före mig.


När jag började bli äldre, och samtidigt försökte jaga mina drömmar. Blev jag ständigt hindrad av yttre omständigheter, de flesta med goda avsikter. 

Denna avtrubbning börjar för de flesta tyvärr väldigt tidigt i livet, för några så tidigt som i åldern tre eller fyra, för mig som 5-åring. När jag upplevdes, som för glad och pratsam och ständigt hoppade runt med ”hoppsa-steg”och som sedan intensifierades när jag blev bli tonåring och sedermera kom ut i arbetslivet. Jag anpassade mig efter vad jag trodde var sant. Om hur jag skulle vara för att bli framgångsrik.

Så ... Vad är det för lögn och vem sprider den?


Vad är det för lögn som kommit från mina anfäder, min konfirmationspräst, mina syskon, vänner. kollegor, chefer och så många andra som jag respekterat och sett upp till. Var och en på sitt unika sätt och med samma övertygande ord och som egentligen är utformade för att stoppa mig.

Du är för tuff, Du är för stark, Du är för smal, Du är för tjock,
Det är väl inte så smart, Så kan man inte göra, Så kan man inte säga
Vad ska andra tänka.
DU KAN INTE! DU KAN INTE!

Helt plötsligt började jag tro på dem: Att jag inte kunde, Kanske hade de rätt det var ju trots allt människor som jag beundrade och hade respekt för, skulle de ljuga för mig eller skulle de det? 
I själva verket ljög de för min pappa, för mig, för tidigare generationer och vi köpte det med hull och hår. 

Så mycket, så att jag som vuxen spenderat mer tid på att tänka på de saker jag inte kan göra eller säga. För att sedan spendera mängder med tid och energi på varför jag inte kan göra det, snarare än vad jag kan göra och fokusera på det i stället. Känner du igen dig?

Hur ledsamt är inte det? Att ljuga för sig själv utan att validera ljugandet, för att bevisa att det är sant; Det kan jag inte fortsätta att göra. Vad hände med mitt magiska trollspö, som jag svingade och allt jag drömde om kunde bli sant?

Sanningen är, att jag nog aldrig förlorat min trollspö - jag har bara gömt det och det är dags att gå ut och leta efter det igen. Jag vill ha tillbaks det och jag vill att min dotter ska ärva det. 


Allt börjar med den insikten att jag faktiskt kan vara, göra och absolut vara vem jag vill. Jag måste bara välja att tro på mig själv igen. 

Nu vill jag bryta förtrollningen. Dessa råd är en gåva till dig min kära dotter. 
Sprunget ur mina egna erfarenheter av livet och min yrkeskarriär. Det här är mitt livs sanningar som jag vill dela med mig av till dig. Livet är inte "googlingsbart "och kommer tyvärr inte med en instruktionsbok. Men kom ihåg att njuta av livet till fullo.


Det kommer att vara en utmaning och det handlar om dig inte om vad andra säger om dig. Välj några råd som du tycker talar direkt till dig. Titta på dem dagligen eller som en påminnelse när livet tar en annan väg än du tänkt dig. Du kan komma tillbaka till listan och byta om du känner behovet eller spara hela listan i din IPHONE och titta på den när du behöver. Välj själv. DU KAN! och DU KAN fylla på listan om du vill!.

 • Sluta aldrig att drömma - I dag är början på ditt liv. Använd dit magiska trollspö.
 • Var modig och försök alltid att vara dig själv. Försöker du vara någon annan genomskådas det alltid.
 • Ha ett mål och säg alltid JA till utmaningar. Möjligheterna står inte och väntar på dig. Det är du som skapar dem. Men skulle de råka komma i din väg. Hoppa på!
 • Du är enastående som alla andra. Ingen har rätt att förminska dig. Mota respektlöshet med att visa respekt tillbaka
 • Du får göra fel - Ta aldrig dig själv, för seriöst. Att göra fel är ett bra sätt att lära sig saker.
 • Var brinnande, våga följa dina drömmar till 100%
 • Låt aldrig någon annan tala om för dig att du inte kan - de har alltid fel1
 • Tappa aldrig bort din barnsliga lekfullhet. Den blir viktigare ju äldre du blir.
  Le alltid och du får ett leende tillbaka.
 • Om livet tar en annan väg - Fråga dig själv, Varför? Gillar du svaret fortsätt! Om inte fundera på hur du kan välja en annan väg.


Eller som Pippi Långstrump sa - ”Det har jag aldrig provat tidigare så det klarar jag helt säkert"

Läs hela inlägget »

De flesta ledare förstår det viktiga i att beskriva företagets värderingar. Men misslyckas
ofta att kommunicera vilka beteenden som definierar dessa värderingar i handling. 

Om medarbetarna inte förstår vilka beteenden som supportar (eller tvärtom vilka beteenden som är direkt skadliga för företaget.) Finns risk för feltolkningar och felaktiga inriktningsbeslut som leder till friktion och andra oönskade resultat som t ex ett dåligt rykte.

Vi tenderar att tro att andra förstår språket som vi gör, men oftast är det inte så.
Som ledare är man skyldig att skapa en gemensam plattform, en grund för gemensam förståelse för de gemensamma värderingarna.

Både medarbetare och kunder förtjänar en trovärdig beskrivning av vad som stödjer företagets värderingar och vad som inte gör det. Medarbetare för att de ska förstå vad som är förväntas av dem. Kunderna för att de förtjänar att se hur bolaget agerar i ord & handling. I stället för att företaget försöker upprätthålla en jargong med tjusiga pay-offs. Eller som jag brukar säga. ”Målar läppstift på grisen”

I det flesta fall behöver man inte ändra ett företags värderingar. Det är hur man pratar om och förhåller sig till dem dem som kan behöva förändras.

Några exempel:
Vad menas med integritet? Ett ofta använt värdeord. Betyder det att ni tar hand om rapporterar alla kunders problem? Betyder det att ni aldrig pratar bakom en kollegas rygg?

Många  företag pratar ofta om hur högt de värderar relationer med sina olika intressenter. 
Men vilka specifika beteende förväntar ni er av medarbetarna?
Ska de träffas sina intressenter, ansikte mot ansikte varje kvartal? Finns det en mailpolicy om hur fort man ska svar på mail? Har ni riktlinjer även för tredjepart om hur de ska ta hand om era kunder?

”Vi misslyckas ofta att kommunicera vilka beteende som definierar våra värderingar i ord och handling”

Och vad menar ni med mångfald? Handlar det om att bli mer inkluderande?(och vad betyder det i sin tur?). Ska ni anställa fler kvinnor eller medarbetare med utländsk bakgrund? Ska ni sponsra eller stödja lokala organisationer eller sårbara grupper? När ni sen har anställt efter er mångfaldspolicy. Hur ser ni då till att alla trivs på jobbet och känner sig inkluderade? Vilka beteenden tolererar ni inte?

I de bästa av världar fastställs kärnvärdena av ledare i företaget utifrån vad som är företagets erbjudande ”reason to be”. För att sedan förstärkas av medarbetare på olika nivåer.  Men för att lyckas med det måste företaget ha en företagskultur som stödjer värderingarna. Annars kommer 
medarbetarna utforma och ändra dessa värden. Är diskrepansen väldigt stor mellan vad ledningen fastställer och vad medarbetare upplever så kan resultatet bli fatalt. Detta kan man mäta som tur är.

Om ni ​​säger att vårt företags värderingar är ärlighet, integritet, kollegialitet och relationer, men vi accepterar okollegialt beteende eller ett dåligt ledarskap. Värderar vi verkligen integritet och kollegialitet och relationer då ? Eller är det egentligen resultatet på nedersta raden som spelar någon roll? Värden måste tillämpas lika för alla för att hela kulturen ska kunna förstå och samarbeta för att förstärka dem.

Det är en del av arbetet. Eftersom företag är organisationer som är fulla av människor - och vi är alla ofullkomliga - är det en process av kontinuerligt lärande och utveckling. Vi bör sträva efter att anpassa det som vi säger att vi värdesätter med de beteenden vi belönar. Alltför ofta tror företagen att de kan förändra sin kultur genom att ändra sina offentliga värderingar. Men i verkligheten är det ekosystemet - inte bara vilka resultat som uppnås, utan också hur de uppnås. Det är er kultur - som definierar er verksamhet. Det är så ni bygger eller försvarar ert rykte. Inte genom krismanagement, då är det för sent!

Läs hela inlägget »

Knyt höger hand när du ska lära dig något nytt och vänster hand när du vill komma ihåg det igen.

Genom att först klämma med höger hand och därefter med vänster kommer man ihåg  dubbelt så många ord som genom att klämma i omvänd ordning.
Det beror på att de två minnena styrs av var sin hjärnhalva och aktiveras genom att använda den händerna.

Det här överraskande tipset kommer från ett försök på Montclair State University där deltagarna fick trycka hårt runt en gummiboll i 45 sekunder precis innan de skulle lära sig 36 ord utantill. Därefter fick de klämma runt bollen igen innan de blev förhörda på vad de lärt sig.

Att knyta handen över en stressboll kan också vara skön avkoppling. Knyt händerna lite mer i sommar och kom ihåg att njuta av allt fantastiskt som den svenska sommaren erbjuder.
a.

Läs hela inlägget »

En av mina största utmaningar som ny chef vara att hitta tid för reflektion - i den prestationsspiral som man ofta hamnar i. 

För att hitta fokus och stanna till en stund och framförallt dämpa stressen, började jag ”att tänka på papper”. Jag skaffade mig en fin bok, en fin penna där jag kunde skriva och rita ner tankar och funderingar. Under vissa perioder hade jag boken liggande bredvid sängen för att fånga upp tankar som höll mig vaken på natten. När de väl är nedskrivna går det lättare att somna om.

Att reflektera ses som en viktig del av såväl inlärning som utveckling. Jag har fortfarande kvar mina anteckningsböcker där alla idéer finns kvar. Några genomförda andra väntar på att bli genomförda. De som fortfarande är mina drömmar och som är min spännande framtid. 

Det är många framgångsrika entreprenörer som ägnar tid till att reflektera. På AOL:s ägnar  vd:n Tim Armstrongs arbetsteam  fyra timmar per vecka till att bara tänka.
LinkedIn:s vd Jeff Weiner har två schemalagda timmar varje dag där han bara sitter och funderar.

För en del sker reflektionen automatiskt. Andra får anstränga sig för att inte grubbla för mycket. I dag har jag förmånen att som coach vara själva verktyget för reflektion.
Att investera tid i en coach är lika med att köpa tid för reflektion. En förmån som jag hade önskat mig själv som ny chef med många nya medarbetare och en ny verksamhetsinriktning. För tyvärr var det så att även boken blev liggande när det var som stressigast. En coach och bokad tid är alltid svårare att lägga åt sidan.

Nu blev vi ändå ett framgångsrikt team. Affärsområdet som mitt team, var en del av omsatte över 7 milljarder. Men jag är övertygad om att vi hade blivit mer framgångsrika och effektiva om vi alla hade haft tid för reflektion (och en coach).

Läs hela inlägget »

Det finns tillfällen när jag  funderat på(och även fått frågan om) varför jag valde att hoppa av en spikrak och välbetald karriär som marknads- och försäljningschef. För att istället ägna mig åt CSR eller hållbarhetsfrågor som alla kallar det nu. Det krävs mod eller kanske rent av dumhet att välja en undervärderad position framför en både högt värderad och högavlönad position med en relativt statisk karriär. 

En av anledningar var produkten jag arbetade med, som hade en negativ påverkan på individer i samhället. Jag förstod tidigt att om vi inte tog ansvar för den påverkan så hade produkten inte en framtid. De andra och mycket mer utmanande anledningarna är att 

 • Hållbarhet innebär förändring och förädling
 • Hållbarhetsarbete innebär att man börjar göra saker på ett annorlunda sätt.
 • Hållbarhetsfrågor är komplexa och dynamiska.
 • Hållbar utveckling kräver gemensamma värderingar och en stark företagskultur

Anledningar som triggade min entreprenörssjäl och aldrig gör att hållbarhetsarbete är statiskt.

Utmanande JA, därför att:

- Det ställer nya krav på såväl ledarskap och organisation. 
- Det kräver simultanförmåga att hantera frågor på såväl kort- som långsikt och en förmåga att ta beslut och leda i osäkra situationer, 
- Det kräver en transparent organisation som kan hantera förändringar, hitta kreativa och innovativa lösningar, som lär sig av misstagen och lockar nya talanger.

Inte helt olikt de egenskaper som tillskrivs nya framgångsrika organisationer som Google och Facebook och som ses som motpoler till gamla organisationer. 
Det är naturligtvis lättare för nya uppstickare att skapa en hållbar affärsmodell. Men det är också de som sticker ut och förändrar världen. Genom sina starka värderingar och tydliga syften. De finns de som liknar gamla organisationer vid de gamla riddarna som dundrade fram i sin skinande rustning. Full fart framåt men har svårt att se vad händer runt omkring dem på grund av sin skyddande utrustning. Det finns en inbyggd tröghet som gör det omöjligt att förvandlas över en natt. Men någonstans måste man ju börja eller hur?

Helt klart är att många organisationer kommer att sluta som Facit om de inte börjar nu. Men var finns modet att börja arbetet och släppa sargkanten. Är du modig? Var vill du börja? 

Ring gärna och bolla dina tankar och idéer, 070-545 18 88

Läs hela inlägget »

Ödmjuk inför det faktum att inte ens vi är skyddade längre från terrorattacker, att en galning tar sig rätten att döda oskyldiga människor i Sverige, skapa oro och kaos, att utmana svenskarnas frihet och trygghet.

Ödmjuk inför den känsla av verklig overklighet som en händelse av detta slag skapar och den känsla av samhörighet som den skapar bland oss som var där.Stolt över att vara svensk och vara en av alla dem som hjälptes åt. Att hitta alternativa vägar hem, när city stängdes av och oron över att inte veta om något nytt dåd skulle inträffa någonstans i närheten. När barn behövde ringa sina föräldrar, när en man sprang i panik med sitt barn på armen och barnvagnen i andra handen och inte kunde tänka klart.
När en tonåring behövde stöd för att hitta hem. Vi öppnade våra dörrar och hjärtan. Erbjöd skydd och skapade trygghet för varandra. Vi såg varandra och gav så mycket omtanke. Tacksam över att inte vara en av dem som inte kom hem. Jag kom hem, mina tankar går till dem som inte fick hem sin fru, man, dotter eller son.
Min dotter mötte mig i dörren med tårar i ögonen. ”Mamma, jag längtar alltid efter att du ska komma hem. Men nu längtade jag dubbelt så mycket”. Ja, händelser som detta sätter saker i perspektiv. Vad är det som viktigt i livet? Vad är det som betyder något för mig? I mitt fall är det först och främst familjen. Känsla av den starka hemlängan -  till fredagsmys, att kramas igen, att äta middag ihop,  bär jag med mig länge.  Vad är viktigt i livet för dig? Vad är det verkligen betyder något för dig?

Läs hela inlägget »

Just nu längtar jag efter min oas i Hälsingland. Jag vet varför. Det är en plats, min fristad, där jag kan stänga av jakten på tid och pengar.

Jag kan vara där utan målet att ta mig någonstans, för karriären eller framgången för företaget. Skapa plats för min möjlighet att bara vara. Umgås med min familj och vänner eller vara ensam. En möjlighet att reflektera och meditera. Tänka mina egna tankar. Njuta av träden, stenarna och det vidunderliga havet eller bara ha tråkigt

Jag kan stänga av sociala medier, pinget, presterandet, jobbandet och bara lyssna på vågornas dån och fåglarnas sång. Välja att se naturens gröna vårkrispighet istället för skärmens onaturliga färger. 

När gav du dig själv en oplanerad dag?
När gjorde du något senast som inte hade som mål att ta dig nånstans?
När reflekterade du senast över vad viktigt för dig?

Läs hela inlägget »

EON Europe har gjort en uppskattning om att för varje, 10 000 krona de satsar på coaching, får de en avkastning på ca 260 000 kronor. Inte illa!

Erfarna ledare lägger idag inte tillräckligt med tid på att tänka på sin egen utveckling.

Min och många andras erfarenhet är att det är lätt att fastna i den dagliga operationen och svårt att hinna med att lyfta blicken. Medarbetarnas väl och ve och krav på leverans går först. 

Att investera i en professionell coach ses allt oftare som ett flexibelt och effektivt sätt att utveckla ledarnas förmåga att tänka strategiskt och få ut det bästa av sig själv och sitt team.

Gör som EON köp tid för reflektion. Det är det bästa du kan göra för dig själv eller för dina ledare i organisationen.

Tala med oss, om hur coaching kan hjälpa dig. läs mer här

Läs hela inlägget »

Definition av företagskultur:
ett företags formella och informella fasta vanor, bruk och attityder.

Alla som arbetar i företaget bidrar till den företagskultur som finns i företaget, mer eller mindre styrda av företagsledningen. Samma företagskultur, ärvd eller skapad påverkar vilka människor som kommer att trivas i ditt företag och hur ditt företag kommer att utvecklas.

Det är m a o mycket viktigt för ditt företags framgång att företagskulturen är den önskvärda och att den stämmer med företagets affärsverksamhet.

Under 2000-talet har intresset för företagskulturen i olika företag och organisationer ökat. Att beskriva företagskulturen kan också vara ett sätt att göra din verksamhet synligare och att hjälpa dig att attrahera nya medarbetare och framförallt rätt medarbetare.

Företagskulturen innehåller mycket av förklaringen till HUR ditt företag skapar värde av de resurser ni förfogar över. Ett sätt att bli bättre på att förstå HUR är att analysera hur team och individer samarbetar i organisationen och framförallt hur de arbetar med uppgifterna att LEDA och DRIVA sig själva, vilket är mätbart och går att förbättra genom fokus på rätt aktiviteter. Summan av detta ger ett värdefullare och lönsammare företag.

Låter det intressant läs mer här

Läs hela inlägget »

...och del av etablissemanget skulle jag ta mig en rejäl funderare efter veckans valresultat i USA.
Det är uppenbart att det finns en stor skillnad mellan de värderingar  - d v s uppfattningar om önskvärdheten hos ett visst tillstånd -
och de värderingar som finns bland medborgarna samtidigt som entropin ökar.
Värderingar indikerar  i vilken grad något är bra eller dåligt.
Värderingar motiverar människor till handling och de har vi sett konsekvenser av i USA idag.  
Värderingarna utgör föreställningar som sammanför, känslan av och kunskapen om sakers tillstånd för att orientera individer i den värld de lever i.
Trump har  satt fingret på den affekt och sinnerörelse som kan skapa starka känslor sprunget ur de värderingar som tycks styra många människor idag.
Värderingar varierar av tradition mellan olika individer och mellan olika kulturer. Personliga värderingar tenderar att vara konstanta över tid och främjar på så sätt kontinuitet i ett samhälle.
Det kan dock förändras över tid och det som oroar mig är att vi verkar stå inför ett sådant skifte.

Det är inte bara i USA som det finns ett missnöje med etablissemanget. Det finns tydliga indikationer i vårt eget land. Årets Sverigestudie** visar att allt fler svenskar väljer negativt laddade ord för att beskriva vilka värderingar de anser präglar det svenska samhället och kommunerna de bor i. På nationell nivå hamnar ord som osäkerhet om framtiden, arbetslöshet och byråkrati högst.

OM jag vore politiker och en del av etablissemanget skulle jag så fort som möjligt ta reda på vilka värderingar som finns bland medborgarna. Denna kunskap och insikt om värderingar kommer att leda till mer medvetna och därmed klokare beslut. Vi måste börja agera innan det är för sent. Att vända negativa värdeord till positiva värdeord som motiverar till en bättre framtid för våra barn. Inte en sämre som vi är på väg emot nu.

Tack och lov säger studien att vi trivs bättre jobbet, där ord som lagarbete, ansvar och glädje vanligt förekommande. Näringslivet har sedan länge insett vikten av att mäta och arbeta med sina värderingar och företagskultur.

*  entropi - betyder summan av den energi som går åt till improduktiv tid och missnöjesyttringar. ”Gnissel i värderingarna”
** Sverigestudien mäter vilka värderingar som präglar Sverige, våra kommuner och våra arbetsplatser. Studien ger beslutsfattare, politiker och arbetsgivare unika insikter om de värderingar som över tid präglar det svenska samhället. www.sverigestudien.se

Läs hela inlägget »