2017 > 01

Definition av företagskultur:
ett företags formella och informella fasta vanor, bruk och attityder.

Alla som arbetar i företaget bidrar till den företagskultur som finns i företaget, mer eller mindre styrda av företagsledningen. Samma företagskultur, ärvd eller skapad påverkar vilka människor som kommer att trivas i ditt företag och hur ditt företag kommer att utvecklas.

Det är m a o mycket viktigt för ditt företags framgång att företagskulturen är den önskvärda och att den stämmer med företagets affärsverksamhet.

Under 2000-talet har intresset för företagskulturen i olika företag och organisationer ökat. Att beskriva företagskulturen kan också vara ett sätt att göra din verksamhet synligare och att hjälpa dig att attrahera nya medarbetare och framförallt rätt medarbetare.

Företagskulturen innehåller mycket av förklaringen till HUR ditt företag skapar värde av de resurser ni förfogar över. Ett sätt att bli bättre på att förstå HUR är att analysera hur team och individer samarbetar i organisationen och framförallt hur de arbetar med uppgifterna att LEDA och DRIVA sig själva, vilket är mätbart och går att förbättra genom fokus på rätt aktiviteter. Summan av detta ger ett värdefullare och lönsammare företag.

Låter det intressant läs mer här

Läs hela inlägget »

...och del av etablissemanget skulle jag ta mig en rejäl funderare efter veckans valresultat i USA.
Det är uppenbart att det finns en stor skillnad mellan de värderingar  - d v s uppfattningar om önskvärdheten hos ett visst tillstånd -
och de värderingar som finns bland medborgarna samtidigt som entropin ökar.
Värderingar indikerar  i vilken grad något är bra eller dåligt.
Värderingar motiverar människor till handling och de har vi sett konsekvenser av i USA idag.  
Värderingarna utgör föreställningar som sammanför, känslan av och kunskapen om sakers tillstånd för att orientera individer i den värld de lever i.
Trump har  satt fingret på den affekt och sinnerörelse som kan skapa starka känslor sprunget ur de värderingar som tycks styra många människor idag.
Värderingar varierar av tradition mellan olika individer och mellan olika kulturer. Personliga värderingar tenderar att vara konstanta över tid och främjar på så sätt kontinuitet i ett samhälle.
Det kan dock förändras över tid och det som oroar mig är att vi verkar stå inför ett sådant skifte.

Det är inte bara i USA som det finns ett missnöje med etablissemanget. Det finns tydliga indikationer i vårt eget land. Årets Sverigestudie** visar att allt fler svenskar väljer negativt laddade ord för att beskriva vilka värderingar de anser präglar det svenska samhället och kommunerna de bor i. På nationell nivå hamnar ord som osäkerhet om framtiden, arbetslöshet och byråkrati högst.

OM jag vore politiker och en del av etablissemanget skulle jag så fort som möjligt ta reda på vilka värderingar som finns bland medborgarna. Denna kunskap och insikt om värderingar kommer att leda till mer medvetna och därmed klokare beslut. Vi måste börja agera innan det är för sent. Att vända negativa värdeord till positiva värdeord som motiverar till en bättre framtid för våra barn. Inte en sämre som vi är på väg emot nu.

Tack och lov säger studien att vi trivs bättre jobbet, där ord som lagarbete, ansvar och glädje vanligt förekommande. Näringslivet har sedan länge insett vikten av att mäta och arbeta med sina värderingar och företagskultur.

*  entropi - betyder summan av den energi som går åt till improduktiv tid och missnöjesyttringar. ”Gnissel i värderingarna”
** Sverigestudien mäter vilka värderingar som präglar Sverige, våra kommuner och våra arbetsplatser. Studien ger beslutsfattare, politiker och arbetsgivare unika insikter om de värderingar som över tid präglar det svenska samhället. www.sverigestudien.se

Läs hela inlägget »