2017 > 04

Det finns tillfällen när jag  funderat på(och även fått frågan om) varför jag valde att hoppa av en spikrak och välbetald karriär som marknads- och försäljningschef. För att istället ägna mig åt CSR eller hållbarhetsfrågor som alla kallar det nu. Det krävs mod eller kanske rent av dumhet att välja en undervärderad position framför en både högt värderad och högavlönad position med en relativt statisk karriär. 

En av anledningar var produkten jag arbetade med, som hade en negativ påverkan på individer i samhället. Jag förstod tidigt att om vi inte tog ansvar för den påverkan så hade produkten inte en framtid. De andra och mycket mer utmanande anledningarna är att 

  • Hållbarhet innebär förändring och förädling
  • Hållbarhetsarbete innebär att man börjar göra saker på ett annorlunda sätt.
  • Hållbarhetsfrågor är komplexa och dynamiska.
  • Hållbar utveckling kräver gemensamma värderingar och en stark företagskultur

Anledningar som triggade min entreprenörssjäl och aldrig gör att hållbarhetsarbete är statiskt.

Utmanande JA, därför att:

- Det ställer nya krav på såväl ledarskap och organisation. 
- Det kräver simultanförmåga att hantera frågor på såväl kort- som långsikt och en förmåga att ta beslut och leda i osäkra situationer, 
- Det kräver en transparent organisation som kan hantera förändringar, hitta kreativa och innovativa lösningar, som lär sig av misstagen och lockar nya talanger.

Inte helt olikt de egenskaper som tillskrivs nya framgångsrika organisationer som Google och Facebook och som ses som motpoler till gamla organisationer. 
Det är naturligtvis lättare för nya uppstickare att skapa en hållbar affärsmodell. Men det är också de som sticker ut och förändrar världen. Genom sina starka värderingar och tydliga syften. De finns de som liknar gamla organisationer vid de gamla riddarna som dundrade fram i sin skinande rustning. Full fart framåt men har svårt att se vad händer runt omkring dem på grund av sin skyddande utrustning. Det finns en inbyggd tröghet som gör det omöjligt att förvandlas över en natt. Men någonstans måste man ju börja eller hur?

Helt klart är att många organisationer kommer att sluta som Facit om de inte börjar nu. Men var finns modet att börja arbetet och släppa sargkanten. Är du modig? Var vill du börja? 

Ring gärna och bolla dina tankar och idéer, 070-545 18 88

Läs hela inlägget »

Ödmjuk inför det faktum att inte ens vi är skyddade längre från terrorattacker, att en galning tar sig rätten att döda oskyldiga människor i Sverige, skapa oro och kaos, att utmana svenskarnas frihet och trygghet.

Ödmjuk inför den känsla av verklig overklighet som en händelse av detta slag skapar och den känsla av samhörighet som den skapar bland oss som var där.Stolt över att vara svensk och vara en av alla dem som hjälptes åt. Att hitta alternativa vägar hem, när city stängdes av och oron över att inte veta om något nytt dåd skulle inträffa någonstans i närheten. När barn behövde ringa sina föräldrar, när en man sprang i panik med sitt barn på armen och barnvagnen i andra handen och inte kunde tänka klart.
När en tonåring behövde stöd för att hitta hem. Vi öppnade våra dörrar och hjärtan. Erbjöd skydd och skapade trygghet för varandra. Vi såg varandra och gav så mycket omtanke. Tacksam över att inte vara en av dem som inte kom hem. Jag kom hem, mina tankar går till dem som inte fick hem sin fru, man, dotter eller son.
Min dotter mötte mig i dörren med tårar i ögonen. ”Mamma, jag längtar alltid efter att du ska komma hem. Men nu längtade jag dubbelt så mycket”. Ja, händelser som detta sätter saker i perspektiv. Vad är det som viktigt i livet? Vad är det som betyder något för mig? I mitt fall är det först och främst familjen. Känsla av den starka hemlängan -  till fredagsmys, att kramas igen, att äta middag ihop,  bär jag med mig länge.  Vad är viktigt i livet för dig? Vad är det verkligen betyder något för dig?

Läs hela inlägget »