2018

Enligt John Maxwell, är ledarskap detsamma som inflytande.

Ledarskapet är en kontinuerlig process som handlar om att påverka människor och att få efterföljare. Du  kan, m a o över tid, öka din ledarskapspotential genom att förstå och acceptera fem nivåer av ledarskap.


Vilka är dom och hur kan du använda dem för att utvecklas som ledare.?

Nivå 1. Position
Grattis till det nya jobbet som chef. Ditt inflytande är nu den nivå då dina medarbetare följer dig eftersom de uppfattar att de måste följa dig. Du är ju chefen. Du har makten att påverka deras situation och framtid. Detta är den mest grundläggande nivån av ledarskap, utan den och den auktoritet/mandat som en position ger är det omöjligt att leda.

Men vad innebär det att du fått en position?
En mycket positiv aspekt, är att du har fått en personlig bekräftelse på att någon tror på dig och sett din potential. Du har fått en plattform att agera utifrån och gett dig möjligheten att växa som ledare. 
Positionen ger dig ett utgångsläge för att forma och utveckla ditt ledarskap. Här lägger du grunden för ditt ledarskap. Självkännedomen blir nu speciellt viktig för din förmåga att ta steget att bli en framgångsrik ledare. För innan du kan leda någon annan behöver du leda dig själv. Det är viktig att du klargör bilden av vad du vill stå för som ledare och vad dina medarbetare kan förvänta sig av dig i er samverkan. En ledare som är medveten om sina värderingar och agerar i enlighet med dem

Frågor du behöver ställa till dig själv är:

 1. Vem är jag? 
 2. Vilka är mina förhållningssätt, hur ser jag på världen, kunder, medarbetare? 
 3. Vilka är mina värderingar? 
 4. Vem vill jag vara som ledare?


Det kan leda till att du behöver ändra det sätt du ser på ledarskap – ditt förhållningssätt och/eller behöver ändra sättet du leder på – ditt beteende

Nivå 2. Relationsbyggare
Nu har du kommit till en nivå då dina medarbetare följer dig eftersom de vill följa dig, ledarskapet är en relation.  


När du som ledare börjar intresserar dig för dem som du leder och börjar bygga en personlig relation händer flera positiva saker.Energinivån höjs, jobbet upplevs mer stimulerande, kommunikationen blir öppnare och ett klimat skapas där alla vill göra sitt bästa. Du har börjat att skapa en miljö där folk trivs, känner sig värdefulla och utmanade.

Men se upp! En del medarbetare kan uppleva dig som alldeles för mjuk. Vistas du på denna nivå under alltför lång tid riskerar du att högt motiverade och resultatorienterade medarbetare söker möjligheter för mer utmanande ledarskap och karriär någon annanstans.

Tänk att: 

 • Goda relationer i sig är inte tillräckligt för framgång och resultat.
 • Kom ihåg att varje människa är värdefull.
 • Förtroende skapas genom att vara öppen och ärlig.

Så här bygger du goda relationer:

 1.  Lära känna dem du leder
 2. Var närvarande i mötet med människor
 3.  Var en god lyssnare. Börja med att försöka förstå –  sedan att  bli förstådd
 4. Respektera andras olikheter och tid
 5. Visa ett gott humör och ha en positiv attityd
 6. Visa omtanke - säg som det är och framför allt uppmuntra andra 


Nivå 3. Levererar resultat
Medarbetarna följer dig för att du upplevs som kompetent i din roll och tillsammans levererar ni resultat som har betydelse för organisationen. Kompetens skapar trovärdighet och trovärdighet är förutsättningen för att ditt ledarskap ska fungera och vara framgångsrikt.


Det börjar med att du ställer krav på dig själv och fortsätter med att du klarlägger förväntningar på dina medarbetare. Du sätter mål och når dem. Du erkänner dina misstag och lär av dem. Du fungerar som förebild för produktivitet och ansvarstagande. Människor gör det människor ser. Inte det du säger.

OBS! Var uppmärksam på att det människor som är din mest värdefulla tillgång och din framgång som ledare kommer att bero på din förmåga att omge dig med en inre kärna av kompetenta personer som tillsammans med dig utgör ett vinnande team. 
Kom ihåg att: Det är du som måste ta de svåra besluten och ibland tuffa diskussionerna som resulterar i positiva resultat och långsiktig utveckling. Det kräver mod.

Tänk på att:

 • Egna resultat är inte tillräckligt – Det är resultat genom andra som räknas
 • Människor är organisationens viktigaste resurs
 • Utveckla människor är en ledares största tillfredsställelse
 • Delegera och ge ansvar
 • Rätt man på rätt plats där de skapar störst värde
 • Du måste uppvisa mod att fatta beslut

Så här lyckas du uppnå ett hållbart resultat:

 • Samla laget och skapa delaktighet kring en gemensam målbild
 • Hitta kompletterande roller i teamet
 • Prioritera det som är viktigast för kunden
 • Följ upp regelbundet och ge feedback


Nivå 4. Bidrar till andras utveckling
Nu har du nått en nivå i ditt ledarskap då medarbetarna följer dig för vad du gjort för dem. Du har visat att du bidrar till deras utveckling och engagemanget och lojaliteten att följa dig kommer att växa sig allt starkare. 
Att utveckla människor skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt och ger mer personlig tillfredsställelse för dig som ledare. Den euforin som kommer från när medarbetare inte bara vinner för dem själva, utan för varandra är en känsla som gör att du orka leda framåt även i motgång. Framgång är som skönast när den delas samtidigt som den skapar motivation och får dina medarbetare att växa även i motgång.

Tänk på att:

 • Det högsta målet för en ledare är att utveckla andra ledare.
 • För att utveckla ledare behövs en gemensam kultur – definiera gott ledarskap, utbilda i och träna gott ledarskap, belöna gott ledarskap.


Så här hjälper du andra att utvecklas:

 • Delegera och ge tydligt ansvar och befogenheter.
 • Klargör förväntningar och undanröj hinder.
 • Ge frihet att fatta beslut och utrymme att göra fel.
 • Bistå med inspiration och stöd. Feed Forward!
 • Förstärk självförtroendet hos dina medarbetare. Bara självförtroende leder till topprestationer. 
 • Påminn om framgångar i motgång. Gör dem stolta.


Nivå 5. Respekt
Nu har du nått höjdpunkten av ditt ledarskap. Människor följer dig baserat på vem du är och vad du företräder eller står för. Denna nivå är ofta reserverad för ledare som har använt många år att få verksamheter och människor att växa. Respekt är något vi förtjänar. 

När du lämnar över stafettpinnen till nästa ledare blir du nu efterfrågad som mentor, eftersom du har lämnat ett outplånligt märke på organisationen och dina medarbetare. Under din tid har du byggt en organisation som kan upprätthålla framgången när du inte längre är kvar genom att ha fostrat andra att vara ledare.

Tänk på att:

 • Att få lämna över med flaggan i topp.
 • Planera för succession.


Enligt John C. Maxwell är det nödvändigt att ha gått igenom de fyra första nivåerna för att nå den högsta, nivå 5 och det första steget på vägen dit är att fatta ett beslut att utveckla ditt ledarskap. 

Enligt Maxwell har varje person en potential för att växa som ledare Börja med att identifiera på vilken nivå du befinner dig som ledare, och vad du kan utveckla i ditt ledarskap för att ta dig till nästa nivå. 

En coach eller mentor är ovärderligt för din fortsatta utveckling och fungerar som både bollplank och rådgivare.

Läs hela inlägget »

Med respekt, hänsyn, och en vänlig inställning – slipper man konflikter och dålig stämning - d  v s god Grannsämja

En stor del av det som företagaren möter i sin vardag ligger under kommunernas ansvar. Det kan handla om tillsyn, service, upphandling och en rättssäker och effektiv myndighetsutövning.

Det handlar också om hur kommunen och dess företrädare ser på företagande och hur företagen uppfattar att de värderas. Inte minst handlar det om bemötande och attityder till företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän.

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en stor enkätundersökning av kommunernas företagsklimat. I dagarna  presenteras resultatet
klicka här

För många kommuner har företagsklimatet haft en sluttande kurva under flera år. Då är det dags att ta det på stort allvar om man vill vara en framtidskommun. Det finns kommuner där  30% av företagen sagt att de kan tänka sig att flytta pågrund av dåligt företagsklimat.  Att företagare funderar på att flytta till en kommun med ett bättre företagsklimat är en viktig påminnelse till politiker om att företag (och kommuner) agerar på en marknad med en knivskarp konkurrens. Nyetableringar är så klart positivt för en kommun men det är också viktigt att behålla och utveckla det befintliga näringslivet. 

Grundproblemet är företagare och politiker i kommunen har olika bild av orsakerna till problemen och hur dessa bör lösas. Trots att man är grannar missar man det som är viktigt - grannar emellan "småpratet". Politisk otydlighet och avsaknad av målbild eller i värsta fall politisk oenighet. Skapar frustration, attitydproblem, låg servicenivå, upplevelse av handlingsförlamning. Ord som ofta används för att beskriva situationen. Men det som brukar sticka ut och som säkert är orsaken till mycket av det som skrivs och uttalas är brist på kommunikation och dålig dialog.

Goda grannar är guld värda! Visst vill vi alla ha trevliga grannar som vi trivs tillsammans med. Vardagen blir både enklare, tryggare och roligare om relationen med grannarna flyter smidigt. Visst finns det grannar som stör oss och vi retar oss på dem. Ett visst mått av tolerans och acceptans krävs därför grannar emellan och det är viktigt att inte storma in till grannen när man är arg och börja argumentera i affekt. Ett gott förhållande till grannarna kännetecknas både av trevligt småprat och att man ska kunna säga till om något är störande.

Hur gör man då för att få goda grannar? Det börjar oftast med att själv vara är en
god granne. Ha respekt för varandras olika roller, visa hänsyn, vara vänlig och ha en god kommunikation. Det är receptet både för god grannsämja och ett gott företagsklimat

Med ett bra företagsklimat blir alla vinnare - det blir  lättare att både starta, driva och utveckla framgångsrika företag som i sin tur skapar flera arbetstillfällen och därmed mer skatteintäkter som i sin tur tryggar välfärden och framtiden. #dialogförettbättreföretagsklimat

Läs hela inlägget »

Häromdagen, när jag tog hand om dagens disk.Låg som vanligt min gamla matlåda i diskhon och väntade på rengöring.
Samtidigt som  jag drog diskborsten längs kanterna drog jag  mig till minnes när jag för 35 år sedan fick den av min gamla farmor som flyttpresent till min första lägenhet . Och som hon i sin tur fått av sin dotter tillsammans med en mikrovågsugn.  - ”Jag har ingen användning för den, ta den.” 
Min farfar som körde väghyvel fick sin mat i aluminiumlåda eller termos och farmor skulle aldrig drömma om att laga sin mat i en microvågsugn. . 

År efter år, flytt efter flytt har den hängt med i samma fantastiska form trots ovarsamt hanterande i diskmaskiner, väskor och slängd i en låda med andra saker. De formar  i porslin som min kära mormor bidrog är märkta av tidens tand. Som porslin blir åkandes runt i de lådor som finns i moderna kök

Denna lilla låda som du ser på bilden gör att jag har ett komplicerat förhållande till plast.

Jag bor vid havet tre månader varje år. Tre månader som egentligen har gjort mig till en motståndare till plast.  Jag ser hur mycket plast vi människor slänger för det flyter upp.
Varje dag tar jag en tur för att plocka plast som skadar vår natur, våra djur och indirekt oss själva. Men det finns skillnad på plast och plast och beteende och beteende. Vi måste hjälpas åt med plastinvationen #plastfritthav
Klicka här och inspireras av SNF 10 sätt att bekämpa plasten i havet. 

För att återgå till min gamla plastlåda som inte en har en skråma. Ett fantastiskt material att använda om och om igen. När min dotter flyttar ska jag packa ner den i hennes flyttlåda. Den kommer hon att ha nytta av i minst 35 år till. En låda av plast -fullständigt onedbrytbar - på gott och ont!

Läs hela inlägget »
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN

En stor människa och entreprenör har lämnat oss. Jag tillhör en generation som är uppväxt med IKEA och det känns som jag känner Ingvar personligen vilket jag förstås inte gör. Det bara känns så.

En av de svåraste och viktigaste uppgifterna en framgångsrik företagsledare står inför är att få engagerade medarbetare.  För att få det måste man skapa en god företagskultur och en tydlig vision med starka värderingar. Problemet är att alltför många tror att detta kommer automatiskt.
Inte Ingvar Kamprad han visste att en trappa måste städas uppifrån för att bli ren och att aldrig tappa fokus på vad som är viktigast - kunden. Hans betydelse som entreprenör var enorm och han förstod värdet av tjäna människor genom de människor som arbetar i hans verksamhet

Att han lyckats är så tydligt när man lyssnar på alla de medarbetare som uttalar sig med anledning av hans bortgång. Det är så tydligt att en stor man gått ur tiden och hur väl företaget och dess anställda lever sina värderingar. Alla uttrycker samma genuina känsla, gemensamma värdeord och vision. Man kan ta på känslan av gemenskap, värme och den respektfulla tanken om att varje individ har något värdefullt att erbjuda, verkligen betyder något för var och en som arbetar på IKEA.

Ingvar Kamprad har alltid varit en förebild för mig och den känslan stärks ytterligare när den tråkiga nyheten nu kablas ut. Hatten av för dig Ingvar och ditt sunda förnuft. Nu när ditt nästa steg är att möblera himlen.

Det mesta är ännu ogjort det är sant och din vision att skapa en bättre vardag för de många människorna kommer att vägleda och inspirera i många år. 

Läs hela inlägget »

Det är lättare att tro på att man utsätts för saker som gör att man inte når sina mål.  Istället för att se att allt vi gör är ett resultat av de val vi gör.

Det finns ett klokt talesätt som säger att när man pekar finger åt någon, så ska man även titta på sin egen hand. Tre fingrar pekar nämligen på oss själva! Det spelar det ingen roll om du använder pekfingret eller tar till långfingret, det blir ändå tre fingrar som riktar sig mot dig!

Det man anklagar någon annan för oftast går att återföra till oss själva-  i psykoligin kallad projektion. Om du gör det, tar du bort ditt eget ansvar och skyller situationen på andra personer. Du glömmer bort vad du själv kan göra och vad du själv kan ta ansvar över.
.
Varför har vi då så lätt att se andras fel? Det handlar om självbild och oftast är det rädslan som styr. Då gör man allt för att undvika det som man är rädd för - att göra fel eller kanske i värsta fall misslyckas. Vi reagerar och agerar på det som vi är rädda för och ofta är det dessutom samma saker som vi försöker dölja för oss själva. Vår mörka sida, våra egna brister och fel.

Jag har flera gånger kommit i kontakt  personer, som enligt mig har en mycket dålig självkänsla. Individer med dålig självkänsla, tar mycket kraft och skapar osäkerhet och  styrs ofta av sina rädslor. De är fullt upptagna med fundera på vad andra tycker och tänker. Allt annat är mindre viktigt. M a o får de mycket lite gjort. Vilket ofta resulterar i stor oro i organisationen och att medarbetare väljer  att gå.

Kanske har du också stött på någon som satt på sig offerkoftan, pekar på andras brister som orsak till att arbetet inte genomförs, gör en höna av fjäder eller rent allmänt har ett snedvridet perspektiv. Allt för att få uppmärksamhet och få veta att man duger. När den personen går igång, går omgivningen igång. Med missförstånd och konflikter som konsekvenser, En person med dålig självkänsla kan av den anledningen aldrig bli en bra ledare. Varken för sig själv eller för en organisation.

Självkännedom och personlig utveckling är A och O. Det är mänskligt att göra fel och drivas av rädslor. Men de får inte ta överhanden. Var proaktiv och ta ansvar för ditt eget agerande. Din självkänsla är direkt kopplad till hur bra du mår, din lycka och hur väl du presterar i livet. När du känner dig själv bättre och tränat upp tilltron till dig själv kan du välja hur du agerar och hanterar vad som händer. Ta makten över ditt eget  liv!

Hur ska jag veta om jag har dålig självkänsla.
Knepigt eller hur? Här är några saker du kan fundera på! (Frågorna bygger på den kostnadsfria e-boken ”Emotional Intelligence Secrets”)
1) Är det du uppnår i privatlivet och på jobbet i nivå med det du kan och vill göra?
2) Är du drabbad av oro eller stressrelaterade spänningar i kroppen?
3) Vilken feedback brukar du få av andra människor och i vilken grad stämmer beskrivningar som arg, osäker på sig själv, otillgänglig och otålig in på dig?

Tre frågor att ställa sig om man vill uppnå snabba förändringar
Svara på dess frågor när du har tid att tänka igenom svaren ordentligt:
1. “Vem är jag?” - ”Vilka värderingar har jag?
2. “Vad vill jag?” - Varför vill jag det?
3. “Vad krävs det för att uppnå det?”

Så nästa gång du pekar finger mot en annan människa, kom då ihåg att tre av dina fingrar pekar tillbaks på dig själv!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definitionen/betydelsen av självkänsla är hur mycket vi tycker om, respekterar och värderar oss själva under interaktion med andra människor. Det är sunt att ha höga tankar om sig själv, att den man är och det man gör betyder något. Hög självkänsla ska inte förknippas med narcissism, då en narcissist är en person som älskar och dyrkar sig själv på ett sjukligt sätt.

Läs hela inlägget »

Livet är utveckling, men det är inte alltid vi kan och vill utvecklas. Var befinner du dig? Så här i början av året brukar i alla fall jag hänge mig åt att fundera på hur detta år ska bli ännu bättre än det förra och hur jag ska ta makten över mitt liv och företagets framgång.

Precis som över 30 miljoner andra är jag inspirerad av författaren och ledarskaps gurun Stephen Covey.Stephen ger inga snabba lösningar. Men med sin seriösa och framförallt praktiska teser visar han att med målmedvetenhet kommer man långt. 

Min tanke, 7 veckor framåt är att presentera personliga tolkningar, erfarenheter och tips om hur du(och jag) kan arbeta med de 7 stegen, som alla är beroende av varandra, för ett blomstrande 2018.

Hänger du med?

Läs hela inlägget »