2018 > 01

Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN

En stor människa och entreprenör har lämnat oss. Jag tillhör en generation som är uppväxt med IKEA och det känns som jag känner Ingvar personligen vilket jag förstås inte gör. Det bara känns så.

En av de svåraste och viktigaste uppgifterna en framgångsrik företagsledare står inför är att få engagerade medarbetare.  För att få det måste man skapa en god företagskultur och en tydlig vision med starka värderingar. Problemet är att alltför många tror att detta kommer automatiskt.
Inte Ingvar Kamprad han visste att en trappa måste städas uppifrån för att bli ren och att aldrig tappa fokus på vad som är viktigast - kunden. Hans betydelse som entreprenör var enorm och han förstod värdet av tjäna människor genom de människor som arbetar i hans verksamhet

Att han lyckats är så tydligt när man lyssnar på alla de medarbetare som uttalar sig med anledning av hans bortgång. Det är så tydligt att en stor man gått ur tiden och hur väl företaget och dess anställda lever sina värderingar. Alla uttrycker samma genuina känsla, gemensamma värdeord och vision. Man kan ta på känslan av gemenskap, värme och den respektfulla tanken om att varje individ har något värdefullt att erbjuda, verkligen betyder något för var och en som arbetar på IKEA.

Ingvar Kamprad har alltid varit en förebild för mig och den känslan stärks ytterligare när den tråkiga nyheten nu kablas ut. Hatten av för dig Ingvar och ditt sunda förnuft. Nu när ditt nästa steg är att möblera himlen.

Det mesta är ännu ogjort det är sant och din vision att skapa en bättre vardag för de många människorna kommer att vägleda och inspirera i många år. 

Läs hela inlägget »

Det är lättare att tro på att man utsätts för saker som gör att man inte når sina mål.  Istället för att se att allt vi gör är ett resultat av de val vi gör.

Det finns ett klokt talesätt som säger att när man pekar finger åt någon, så ska man även titta på sin egen hand. Tre fingrar pekar nämligen på oss själva! Det spelar det ingen roll om du använder pekfingret eller tar till långfingret, det blir ändå tre fingrar som riktar sig mot dig!

Det man anklagar någon annan för oftast går att återföra till oss själva-  i psykoligin kallad projektion. Om du gör det, tar du bort ditt eget ansvar och skyller situationen på andra personer. Du glömmer bort vad du själv kan göra och vad du själv kan ta ansvar över.
.
Varför har vi då så lätt att se andras fel? Det handlar om självbild och oftast är det rädslan som styr. Då gör man allt för att undvika det som man är rädd för - att göra fel eller kanske i värsta fall misslyckas. Vi reagerar och agerar på det som vi är rädda för och ofta är det dessutom samma saker som vi försöker dölja för oss själva. Vår mörka sida, våra egna brister och fel.

Jag har flera gånger kommit i kontakt  personer, som enligt mig har en mycket dålig självkänsla. Individer med dålig självkänsla, tar mycket kraft och skapar osäkerhet och  styrs ofta av sina rädslor. De är fullt upptagna med fundera på vad andra tycker och tänker. Allt annat är mindre viktigt. M a o får de mycket lite gjort. Vilket ofta resulterar i stor oro i organisationen och att medarbetare väljer  att gå.

Kanske har du också stött på någon som satt på sig offerkoftan, pekar på andras brister som orsak till att arbetet inte genomförs, gör en höna av fjäder eller rent allmänt har ett snedvridet perspektiv. Allt för att få uppmärksamhet och få veta att man duger. När den personen går igång, går omgivningen igång. Med missförstånd och konflikter som konsekvenser, En person med dålig självkänsla kan av den anledningen aldrig bli en bra ledare. Varken för sig själv eller för en organisation.

Självkännedom och personlig utveckling är A och O. Det är mänskligt att göra fel och drivas av rädslor. Men de får inte ta överhanden. Var proaktiv och ta ansvar för ditt eget agerande. Din självkänsla är direkt kopplad till hur bra du mår, din lycka och hur väl du presterar i livet. När du känner dig själv bättre och tränat upp tilltron till dig själv kan du välja hur du agerar och hanterar vad som händer. Ta makten över ditt eget  liv!

Hur ska jag veta om jag har dålig självkänsla.
Knepigt eller hur? Här är några saker du kan fundera på! (Frågorna bygger på den kostnadsfria e-boken ”Emotional Intelligence Secrets”)
1) Är det du uppnår i privatlivet och på jobbet i nivå med det du kan och vill göra?
2) Är du drabbad av oro eller stressrelaterade spänningar i kroppen?
3) Vilken feedback brukar du få av andra människor och i vilken grad stämmer beskrivningar som arg, osäker på sig själv, otillgänglig och otålig in på dig?

Tre frågor att ställa sig om man vill uppnå snabba förändringar
Svara på dess frågor när du har tid att tänka igenom svaren ordentligt:
1. “Vem är jag?” - ”Vilka värderingar har jag?
2. “Vad vill jag?” - Varför vill jag det?
3. “Vad krävs det för att uppnå det?”

Så nästa gång du pekar finger mot en annan människa, kom då ihåg att tre av dina fingrar pekar tillbaks på dig själv!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definitionen/betydelsen av självkänsla är hur mycket vi tycker om, respekterar och värderar oss själva under interaktion med andra människor. Det är sunt att ha höga tankar om sig själv, att den man är och det man gör betyder något. Hög självkänsla ska inte förknippas med narcissism, då en narcissist är en person som älskar och dyrkar sig själv på ett sjukligt sätt.

Läs hela inlägget »

Livet är utveckling, men det är inte alltid vi kan och vill utvecklas. Var befinner du dig? Så här i början av året brukar i alla fall jag hänge mig åt att fundera på hur detta år ska bli ännu bättre än det förra och hur jag ska ta makten över mitt liv och företagets framgång.

Precis som över 30 miljoner andra är jag inspirerad av författaren och ledarskaps gurun Stephen Covey.Stephen ger inga snabba lösningar. Men med sin seriösa och framförallt praktiska teser visar han att med målmedvetenhet kommer man långt. 

Min tanke, 7 veckor framåt är att presentera personliga tolkningar, erfarenheter och tips om hur du(och jag) kan arbeta med de 7 stegen, som alla är beroende av varandra, för ett blomstrande 2018.

Hänger du med?

Läs hela inlägget »