Exempel på kunder och uppdrag

ATG AB Trav och Galopp - Spelansvar i världsklass

ATG är hästsportens spelbolag sedan 45 år. På den nya spelmarknaden ska de vara hästnäringens motor och verka för en spelmarknad som ska må  bättre imorgon än idag
Inför den nya spellagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari 2019 bidrog vi med strategier och implementation av spelansvarsåtgärder. Därefter löpande coaching och mentorskap. 

Näringslivsservicen i Håbo kommun sköts av det kommunala bolaget Håbo Marknads AB som arbetar för att det ska vara enkelt att starta och driva företag i Håbo kommun. Samtidigt arbetar man för en ökad tillväxt inom näringsliv, turism och handel.

Näringslivsprojektet ”Tillsammans mot 4,0” har startats upp för att Håbo kommun under flera år har tappat placeringar i Svenskt Näringslivs ranking. Nu vill man från flera håll ta tag i frågan och få till stånd en förändring.Målet är att bli en av de 20 bästa kommuner. 
Målet med delprojektet är att komma fram till en handlingsplan och konkreta åtgärder som ska leda till verklig förändring. Den kommunala organisationen och de lokala företagarföreningarna finns representerade i både process och dialoggrupper, och nu finns möjligheten att verkligen få till stånd en förändring.. Uppdraget är avslutat och överlämnat till förvaltning. 

Lotteriinspektionen ska i sin verksamhet ha ett särskilt fokus på åtgärder som kan bidra till att minimera risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar. Att skapa möjligheter till självavstängning för spelare är ett sätt att motverka problemspelande. Lotteriinspektionen beslutade därför att införa LotteriInspektionens system för SjälvAvstängning (LISA). Systemet har under projektets gång bytt namn till Spelpaus. 

Uppdraget resulterade i en kravspecifikation för ett system och en tjänst system för nationell självavstängning. Systemet är framtaget tillsammans med spelaktörer som är verksamma på den svenska marknaden och innebär att allmänheten kan stänga av sig från registrerat spel hos de spelbolag som idag har tillstånd att erbjuda spel om pengar i Sverige. Systemet är förberett för flera spelaktörer. Tjänsten lanseras i sambande med ny lagstiftning den 1/1 2019

Scientific Games is a leading innovator in the global lottery and regulated gaming industries. 
The world’s top-performing lotteries and gaming organizations partner with Scientific Games for game content, technology, customized programs and managed services that engage today’s players in new and exciting ways, provide solutions for both traditional and interactive channels – and ultimately, increase revenues.

Assignment as Senior Strategic advisor for the multinational company in connection with a procurement of computer systems and retail equipment in the 1.5 billion class. Active advisory in project management with members from all over the world. Particularly engaged in system development.

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda dig. Skicka ett meddelande nedan: