Enligt John Maxwell, är ledarskap detsamma som inflytande.

Ledarskapet är en kontinuerlig process som handlar om att påverka människor och att få efterföljare. Du  kan, m a o över tid, öka din ledarskapspotential genom att förstå och acceptera fem nivåer av ledarskap.


Vilka är dom och hur kan du använda dem för att utvecklas som ledare.?

Nivå 1. Position
Grattis till det nya jobbet som chef. Ditt inflytande är nu den nivå då dina medarbetare följer dig eftersom de uppfattar att de måste följa dig. Du är ju chefen. Du har makten att påverka deras situation och framtid. Detta är den mest grundläggande nivån av ledarskap, utan den och den auktoritet/mandat som en position ger är det omöjligt att leda.

Men vad innebär det att du fått en position?
En mycket positiv aspekt, är att du har fått en personlig bekräftelse på att någon tror på dig och sett din potential. Du har fått en plattform att agera utifrån och gett dig möjligheten att växa som ledare. 
Positionen ger dig ett utgångsläge för att forma och utveckla ditt ledarskap. Här lägger du grunden för ditt ledarskap. Självkännedomen blir nu speciellt viktig för din förmåga att ta steget att bli en framgångsrik ledare. För innan du kan leda någon annan behöver du leda dig själv. Det är viktig att du klargör bilden av vad du vill stå för som ledare och vad dina medarbetare kan förvänta sig av dig i er samverkan. En ledare som är medveten om sina värderingar och agerar i enlighet med dem

Frågor du behöver ställa till dig själv är:

 1. Vem är jag? 
 2. Vilka är mina förhållningssätt, hur ser jag på världen, kunder, medarbetare? 
 3. Vilka är mina värderingar? 
 4. Vem vill jag vara som ledare?


Det kan leda till att du behöver ändra det sätt du ser på ledarskap – ditt förhållningssätt och/eller behöver ändra sättet du leder på – ditt beteende

Nivå 2. Relationsbyggare
Nu har du kommit till en nivå då dina medarbetare följer dig eftersom de vill följa dig, ledarskapet är en relation.  


När du som ledare börjar intresserar dig för dem som du leder och börjar bygga en personlig relation händer flera positiva saker.Energinivån höjs, jobbet upplevs mer stimulerande, kommunikationen blir öppnare och ett klimat skapas där alla vill göra sitt bästa. Du har börjat att skapa en miljö där folk trivs, känner sig värdefulla och utmanade.

Men se upp! En del medarbetare kan uppleva dig som alldeles för mjuk. Vistas du på denna nivå under alltför lång tid riskerar du att högt motiverade och resultatorienterade medarbetare söker möjligheter för mer utmanande ledarskap och karriär någon annanstans.

Tänk att: 

 • Goda relationer i sig är inte tillräckligt för framgång och resultat.
 • Kom ihåg att varje människa är värdefull.
 • Förtroende skapas genom att vara öppen och ärlig.

Så här bygger du goda relationer:

 1.  Lära känna dem du leder
 2. Var närvarande i mötet med människor
 3.  Var en god lyssnare. Börja med att försöka förstå –  sedan att  bli förstådd
 4. Respektera andras olikheter och tid
 5. Visa ett gott humör och ha en positiv attityd
 6. Visa omtanke - säg som det är och framför allt uppmuntra andra 


Nivå 3. Levererar resultat
Medarbetarna följer dig för att du upplevs som kompetent i din roll och tillsammans levererar ni resultat som har betydelse för organisationen. Kompetens skapar trovärdighet och trovärdighet är förutsättningen för att ditt ledarskap ska fungera och vara framgångsrikt.


Det börjar med att du ställer krav på dig själv och fortsätter med att du klarlägger förväntningar på dina medarbetare. Du sätter mål och når dem. Du erkänner dina misstag och lär av dem. Du fungerar som förebild för produktivitet och ansvarstagande. Människor gör det människor ser. Inte det du säger.

OBS! Var uppmärksam på att det människor som är din mest värdefulla tillgång och din framgång som ledare kommer att bero på din förmåga att omge dig med en inre kärna av kompetenta personer som tillsammans med dig utgör ett vinnande team. 
Kom ihåg att: Det är du som måste ta de svåra besluten och ibland tuffa diskussionerna som resulterar i positiva resultat och långsiktig utveckling. Det kräver mod.

Tänk på att:

 • Egna resultat är inte tillräckligt – Det är resultat genom andra som räknas
 • Människor är organisationens viktigaste resurs
 • Utveckla människor är en ledares största tillfredsställelse
 • Delegera och ge ansvar
 • Rätt man på rätt plats där de skapar störst värde
 • Du måste uppvisa mod att fatta beslut

Så här lyckas du uppnå ett hållbart resultat:

 • Samla laget och skapa delaktighet kring en gemensam målbild
 • Hitta kompletterande roller i teamet
 • Prioritera det som är viktigast för kunden
 • Följ upp regelbundet och ge feedback


Nivå 4. Bidrar till andras utveckling
Nu har du nått en nivå i ditt ledarskap då medarbetarna följer dig för vad du gjort för dem. Du har visat att du bidrar till deras utveckling och engagemanget och lojaliteten att följa dig kommer att växa sig allt starkare. 
Att utveckla människor skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt och ger mer personlig tillfredsställelse för dig som ledare. Den euforin som kommer från när medarbetare inte bara vinner för dem själva, utan för varandra är en känsla som gör att du orka leda framåt även i motgång. Framgång är som skönast när den delas samtidigt som den skapar motivation och får dina medarbetare att växa även i motgång.

Tänk på att:

 • Det högsta målet för en ledare är att utveckla andra ledare.
 • För att utveckla ledare behövs en gemensam kultur – definiera gott ledarskap, utbilda i och träna gott ledarskap, belöna gott ledarskap.


Så här hjälper du andra att utvecklas:

 • Delegera och ge tydligt ansvar och befogenheter.
 • Klargör förväntningar och undanröj hinder.
 • Ge frihet att fatta beslut och utrymme att göra fel.
 • Bistå med inspiration och stöd. Feed Forward!
 • Förstärk självförtroendet hos dina medarbetare. Bara självförtroende leder till topprestationer. 
 • Påminn om framgångar i motgång. Gör dem stolta.


Nivå 5. Respekt
Nu har du nått höjdpunkten av ditt ledarskap. Människor följer dig baserat på vem du är och vad du företräder eller står för. Denna nivå är ofta reserverad för ledare som har använt många år att få verksamheter och människor att växa. Respekt är något vi förtjänar. 

När du lämnar över stafettpinnen till nästa ledare blir du nu efterfrågad som mentor, eftersom du har lämnat ett outplånligt märke på organisationen och dina medarbetare. Under din tid har du byggt en organisation som kan upprätthålla framgången när du inte längre är kvar genom att ha fostrat andra att vara ledare.

Tänk på att:

 • Att få lämna över med flaggan i topp.
 • Planera för succession.


Enligt John C. Maxwell är det nödvändigt att ha gått igenom de fyra första nivåerna för att nå den högsta, nivå 5 och det första steget på vägen dit är att fatta ett beslut att utveckla ditt ledarskap. 

Enligt Maxwell har varje person en potential för att växa som ledare Börja med att identifiera på vilken nivå du befinner dig som ledare, och vad du kan utveckla i ditt ledarskap för att ta dig till nästa nivå. 

En coach eller mentor är ovärderligt för din fortsatta utveckling och fungerar som både bollplank och rådgivare.

Läs hela inlägget »

Med respekt, hänsyn, och en vänlig inställning – slipper man konflikter och dålig stämning - d  v s god Grannsämja

En stor del av det som företagaren möter i sin vardag ligger under kommunernas ansvar. Det kan handla om tillsyn, service, upphandling och en rättssäker och effektiv myndighetsutövning.

Det handlar också om hur kommunen och dess företrädare ser på företagande och hur företagen uppfattar att de värderas. Inte minst handlar det om bemötande och attityder till företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän.

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en stor enkätundersökning av kommunernas företagsklimat. I dagarna  presenteras resultatet
klicka här

För många kommuner har företagsklimatet haft en sluttande kurva under flera år. Då är det dags att ta det på stort allvar om man vill vara en framtidskommun. Det finns kommuner där  30% av företagen sagt att de kan tänka sig att flytta pågrund av dåligt företagsklimat.  Att företagare funderar på att flytta till en kommun med ett bättre företagsklimat är en viktig påminnelse till politiker om att företag (och kommuner) agerar på en marknad med en knivskarp konkurrens. Nyetableringar är så klart positivt för en kommun men det är också viktigt att behålla och utveckla det befintliga näringslivet. 

Grundproblemet är företagare och politiker i kommunen har olika bild av orsakerna till problemen och hur dessa bör lösas. Trots att man är grannar missar man det som är viktigt - grannar emellan "småpratet". Politisk otydlighet och avsaknad av målbild eller i värsta fall politisk oenighet. Skapar frustration, attitydproblem, låg servicenivå, upplevelse av handlingsförlamning. Ord som ofta används för att beskriva situationen. Men det som brukar sticka ut och som säkert är orsaken till mycket av det som skrivs och uttalas är brist på kommunikation och dålig dialog.

Goda grannar är guld värda! Visst vill vi alla ha trevliga grannar som vi trivs tillsammans med. Vardagen blir både enklare, tryggare och roligare om relationen med grannarna flyter smidigt. Visst finns det grannar som stör oss och vi retar oss på dem. Ett visst mått av tolerans och acceptans krävs därför grannar emellan och det är viktigt att inte storma in till grannen när man är arg och börja argumentera i affekt. Ett gott förhållande till grannarna kännetecknas både av trevligt småprat och att man ska kunna säga till om något är störande.

Hur gör man då för att få goda grannar? Det börjar oftast med att själv vara är en
god granne. Ha respekt för varandras olika roller, visa hänsyn, vara vänlig och ha en god kommunikation. Det är receptet både för god grannsämja och ett gott företagsklimat

Med ett bra företagsklimat blir alla vinnare - det blir  lättare att både starta, driva och utveckla framgångsrika företag som i sin tur skapar flera arbetstillfällen och därmed mer skatteintäkter som i sin tur tryggar välfärden och framtiden. #dialogförettbättreföretagsklimat

Läs hela inlägget »

Häromdagen, när jag tog hand om dagens disk.Låg som vanligt min gamla matlåda i diskhon och väntade på rengöring.
Samtidigt som  jag drog diskborsten längs kanterna drog jag  mig till minnes när jag för 35 år sedan fick den av min gamla farmor som flyttpresent till min första lägenhet . Och som hon i sin tur fått av sin dotter tillsammans med en mikrovågsugn.  - ”Jag har ingen användning för den, ta den.” 
Min farfar som körde väghyvel fick sin mat i aluminiumlåda eller termos och farmor skulle aldrig drömma om att laga sin mat i en microvågsugn. . 

År efter år, flytt efter flytt har den hängt med i samma fantastiska form trots ovarsamt hanterande i diskmaskiner, väskor och slängd i en låda med andra saker. De formar  i porslin som min kära mormor bidrog är märkta av tidens tand. Som porslin blir åkandes runt i de lådor som finns i moderna kök

Denna lilla låda som du ser på bilden gör att jag har ett komplicerat förhållande till plast.

Jag bor vid havet tre månader varje år. Tre månader som egentligen har gjort mig till en motståndare till plast.  Jag ser hur mycket plast vi människor slänger för det flyter upp.
Varje dag tar jag en tur för att plocka plast som skadar vår natur, våra djur och indirekt oss själva. Men det finns skillnad på plast och plast och beteende och beteende. Vi måste hjälpas åt med plastinvationen #plastfritthav
Klicka här och inspireras av SNF 10 sätt att bekämpa plasten i havet. 

För att återgå till min gamla plastlåda som inte en har en skråma. Ett fantastiskt material att använda om och om igen. När min dotter flyttar ska jag packa ner den i hennes flyttlåda. Den kommer hon att ha nytta av i minst 35 år till. En låda av plast -fullständigt onedbrytbar - på gott och ont!

Läs hela inlägget »
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN

En stor människa och entreprenör har lämnat oss. Jag tillhör en generation som är uppväxt med IKEA och det känns som jag känner Ingvar personligen vilket jag förstås inte gör. Det bara känns så.

En av de svåraste och viktigaste uppgifterna en framgångsrik företagsledare står inför är att få engagerade medarbetare.  För att få det måste man skapa en god företagskultur och en tydlig vision med starka värderingar. Problemet är att alltför många tror att detta kommer automatiskt.
Inte Ingvar Kamprad han visste att en trappa måste städas uppifrån för att bli ren och att aldrig tappa fokus på vad som är viktigast - kunden. Hans betydelse som entreprenör var enorm och han förstod värdet av tjäna människor genom de människor som arbetar i hans verksamhet

Att han lyckats är så tydligt när man lyssnar på alla de medarbetare som uttalar sig med anledning av hans bortgång. Det är så tydligt att en stor man gått ur tiden och hur väl företaget och dess anställda lever sina värderingar. Alla uttrycker samma genuina känsla, gemensamma värdeord och vision. Man kan ta på känslan av gemenskap, värme och den respektfulla tanken om att varje individ har något värdefullt att erbjuda, verkligen betyder något för var och en som arbetar på IKEA.

Ingvar Kamprad har alltid varit en förebild för mig och den känslan stärks ytterligare när den tråkiga nyheten nu kablas ut. Hatten av för dig Ingvar och ditt sunda förnuft. Nu när ditt nästa steg är att möblera himlen.

Det mesta är ännu ogjort det är sant och din vision att skapa en bättre vardag för de många människorna kommer att vägleda och inspirera i många år. 

Läs hela inlägget »

Det är lättare att tro på att man utsätts för saker som gör att man inte når sina mål.  Istället för att se att allt vi gör är ett resultat av de val vi gör.

Det finns ett klokt talesätt som säger att när man pekar finger åt någon, så ska man även titta på sin egen hand. Tre fingrar pekar nämligen på oss själva! Det spelar det ingen roll om du använder pekfingret eller tar till långfingret, det blir ändå tre fingrar som riktar sig mot dig!

Det man anklagar någon annan för oftast går att återföra till oss själva-  i psykoligin kallad projektion. Om du gör det, tar du bort ditt eget ansvar och skyller situationen på andra personer. Du glömmer bort vad du själv kan göra och vad du själv kan ta ansvar över.
.
Varför har vi då så lätt att se andras fel? Det handlar om självbild och oftast är det rädslan som styr. Då gör man allt för att undvika det som man är rädd för - att göra fel eller kanske i värsta fall misslyckas. Vi reagerar och agerar på det som vi är rädda för och ofta är det dessutom samma saker som vi försöker dölja för oss själva. Vår mörka sida, våra egna brister och fel.

Jag har flera gånger kommit i kontakt  personer, som enligt mig har en mycket dålig självkänsla. Individer med dålig självkänsla, tar mycket kraft och skapar osäkerhet och  styrs ofta av sina rädslor. De är fullt upptagna med fundera på vad andra tycker och tänker. Allt annat är mindre viktigt. M a o får de mycket lite gjort. Vilket ofta resulterar i stor oro i organisationen och att medarbetare väljer  att gå.

Kanske har du också stött på någon som satt på sig offerkoftan, pekar på andras brister som orsak till att arbetet inte genomförs, gör en höna av fjäder eller rent allmänt har ett snedvridet perspektiv. Allt för att få uppmärksamhet och få veta att man duger. När den personen går igång, går omgivningen igång. Med missförstånd och konflikter som konsekvenser, En person med dålig självkänsla kan av den anledningen aldrig bli en bra ledare. Varken för sig själv eller för en organisation.

Självkännedom och personlig utveckling är A och O. Det är mänskligt att göra fel och drivas av rädslor. Men de får inte ta överhanden. Var proaktiv och ta ansvar för ditt eget agerande. Din självkänsla är direkt kopplad till hur bra du mår, din lycka och hur väl du presterar i livet. När du känner dig själv bättre och tränat upp tilltron till dig själv kan du välja hur du agerar och hanterar vad som händer. Ta makten över ditt eget  liv!

Hur ska jag veta om jag har dålig självkänsla.
Knepigt eller hur? Här är några saker du kan fundera på! (Frågorna bygger på den kostnadsfria e-boken ”Emotional Intelligence Secrets”)
1) Är det du uppnår i privatlivet och på jobbet i nivå med det du kan och vill göra?
2) Är du drabbad av oro eller stressrelaterade spänningar i kroppen?
3) Vilken feedback brukar du få av andra människor och i vilken grad stämmer beskrivningar som arg, osäker på sig själv, otillgänglig och otålig in på dig?

Tre frågor att ställa sig om man vill uppnå snabba förändringar
Svara på dess frågor när du har tid att tänka igenom svaren ordentligt:
1. “Vem är jag?” - ”Vilka värderingar har jag?
2. “Vad vill jag?” - Varför vill jag det?
3. “Vad krävs det för att uppnå det?”

Så nästa gång du pekar finger mot en annan människa, kom då ihåg att tre av dina fingrar pekar tillbaks på dig själv!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definitionen/betydelsen av självkänsla är hur mycket vi tycker om, respekterar och värderar oss själva under interaktion med andra människor. Det är sunt att ha höga tankar om sig själv, att den man är och det man gör betyder något. Hög självkänsla ska inte förknippas med narcissism, då en narcissist är en person som älskar och dyrkar sig själv på ett sjukligt sätt.

Läs hela inlägget »

Livet är utveckling, men det är inte alltid vi kan och vill utvecklas. Var befinner du dig? Så här i början av året brukar i alla fall jag hänge mig åt att fundera på hur detta år ska bli ännu bättre än det förra och hur jag ska ta makten över mitt liv och företagets framgång.

Precis som över 30 miljoner andra är jag inspirerad av författaren och ledarskaps gurun Stephen Covey.Stephen ger inga snabba lösningar. Men med sin seriösa och framförallt praktiska teser visar han att med målmedvetenhet kommer man långt. 

Min tanke, 7 veckor framåt är att presentera personliga tolkningar, erfarenheter och tips om hur du(och jag) kan arbeta med de 7 stegen, som alla är beroende av varandra, för ett blomstrande 2018.

Hänger du med?

Läs hela inlägget »

Så här i juletid är det dags att göra bokslut att fundera på det år som varit. Vara tacksam för det fina stunderna och, tyvärr, alldeles för ofta fastna i det som inte varit bra. 
Det har varit ett oroligt år och hela världen tycks vara galen. Vi lever i en tid med många paradigmskiften och omstöpningar där det blir allt tydligare att arbetslivet och samhället kommer att förändras allt snabbare och med brutal kraft. Det blir också allt tydligare att vi behöver ta hand om varandra, visa mer hänsyn och respekt för varandra. Kort och gott - bete oss mer vuxet.

Vi behöver ett nytt ledarskap och kultur, fundera på hur vi ska attrahera och behålla unga medarbetare och morgondagens medborgare och hur vi ska bibehålla vårt varumärke . 

Det finns de som kallar 2018 för uppvaknandets år.

Med alla möjligheter som ligger framför oss på det nya året är det dags att stanna upp  och blicka framåt. Göra listor och förbereda oss för det spännande år som ligger framför oss.
Det finns massor av artiklar, videos med goda råd om hur man helt kan ändra sitt liv, gå ner otaliga kilon, bli miljonär, hitta en ny kärlek eller karriär. Det finns studier som visar på att det tar 21 dagar att ändra en rutin eller skapa en ny vana. Det viktiga är ändå att bestämma sig för vad som är viktigt i livet. Ta möjligheten att fundera på det under helgerna, bryt en vana du inte är betjänt av, börja med en vana du är betjänt av. Var lite snällare mot dig själv och andra. Varför vänta. Du behöver inte vara så drastisk. Börja i det lilla och addera fler goda vanor under vägen. Vilka vanor vill du ändra på och vad väntar du på? Vad blir ditt Nyårslöfte? 

God Jul & ett Gott Nytt spännande år!

Läs hela inlägget »

Frågar du någon som arbetar inom spelbranschen om vad spelansvar är,  kommer du att få olika svar beroende var i organisationen de arbetar och på vilket spelbolag de är anställda. Frågar du dessutom olika intressenter kan de ha en helt annan bild av vad spelansvar är.

Anledningen till detta är att spelbolagen och dess intressenter har valt att se på frågan utifrån olika perspektiv beroende på vilket uppdrag eller vilka ägare de har.

1) Det riskminimerande perspektivet
Den primära motivationen är att  maximera aktieägarvärde. Deras strategi betonar riskreducering. Dessa spelbolag följer de lagar, föreskrifter, och i bästa fall de riktlinjer för branschen, som finns. Varken mer eller mindre. Ett sätt att måla läppstift på den berömda grise. Men det är inte good enough. Ambitionsnivån måste vara högre. Spelbranschen förändras i rasande tempo och lagstiftningen kommer aldrig att hänga med i den utveckling som sker. 

2) Det komplexa perspektivet
Den primära motivationen är att bygga långsiktig värde för ägarna. Dessa spelbolag följer lagar och regelverk och har en ständig strävan efter att överträffa certifieringar och riktlinjer som hanteras genom aktiv självreglering och god intressentdialog. För att kunna hantera så komplexa frågeställningar med en stor mängd faktorer som samverkar krävs resurser. Det är därför talande att de aktörer som delar det här perspektivet, och försöker göra något åt det, är just stora företag som Svenska Spel och ATG. Men vad händer om någon trampar i klaveret, inte följer de upplevda förväntningarna, tolkar nivåerna annorlunda. Det drabbar alla eftersom de sitter i samma båt. De stora företagen är därför drivande i frågan och beroende av att alla samarbetar som genom t ex SPER. De mindre måste i högre utsträckning acceptera och ta rygg på de större.

3) Det politisk korrekta perspektivet
Ett perspektiv som till stora delar är i lagstiftat. Åtminstone för de spelbolag som står under Lotteriinspektionens kontroll. Målet är att skydda sårbara grupper i samhället, samt minska antalet individer med spelproblem. Genom att rikta fokus på de spel som anses skapa spelproblem och förhindra minderårigt spelande. Här erbjuds system som syftar till att spelaren ska bli medveten om sitt beteende och ändra sina vanor.  Men funkar det??? eller är det bara kosmetika. Det finns tyvärr väldigt lite forskning kring vad som verkligen fungerar och det finns en tendens att dra alla spel och alla spelare ”över en kam”. Här finns även en risk att spelansvaret upplevs som en antispelfråga och stigmatiserar alla spelare. Att medge att vissa spel är mer beroendeframkallande än andra och att oddsen att få spelproblem är högre på vissa spel och för vissa individer, är ett första viktigt steg att ta,

4) Hälsoperspektivet
Spelproblem är förknippade med hälsoproblem. Överkonsumtion är ohälsosamt. Detta gäller inte bara spel En perspektiv som Folkhälsomyndigheten har som uppgift att hantera och som har fått större betydelse de senaste 10 åren. Sett ur detta perspektiv måste man ställa sig frågan ”Hur bidrar denna produkt till mänskligt välbefinnande” 
Det finns vissa bevis för att det gör det, (men forskningen har inte heller haft det fokuset) 
Men ännu mer bevis matas ut om att det inte bidrar.
Det bärande tanken bör vara att vi inte nödvändigtvis behöver sluta spela för att undvika att bli spelberoende. De flesta spelar fortfarande för att få guldkant i tillvaron, att göra matchen mer spännande, för att de gillar travsporten etc. Tanken borde vara hur kan vi hitta balansen och det sunda spelandet.

#Spelansvar är ingen ny fråga, spelproblem har funnits lika länge som spel och spelbranschen har inte nya spelare, tvärtom, men de nya spelbolagen har bidragit till en ny spelmarknad som bidrar till att spelare  börjar bete sig på ett nytt sätt. 

- Spelandet har gått från passivt till interaktivt
- Nya spelformer skapar konstant involvering
- Spelet har gått från publikt, via ombud, till privat på nätet
 -Nya snabbare spelformer skapar en illusion av kontroll

Dessa sammantaget eller var för sig kan leda till att ännu fler individer tappar kontrollen över sitt spelande. En oroande utveckling. Det är redan FÖR många individer och dess famljer som drabbats. Spelmarknadens aktörer måste helt enkelt bli bättre på att hjälpa spelarna att göra smartare val - att puffa dem i rätt och en positivare riktning.

MEN 
- Tänk om spelbranschen skulle våga tänka tvärtom om  -
enligt mig det förnuftiga perspektivet - Konsumentperspektivet och skapa ett positivt spelande -
Idag mäter vi hur många som ha spelproblem i Sverige. När det har gått så långt att man har ett spelproblem. Finns mycket lite för spelbranschen att göra. Förutom att be dem stänga av sig. Det är mycket svårt att ändra ett beteende när de redan utveckla ett problem.

Av den anledningen har spelbranschen under många år fokuserat på att utveckla verktyg och åtgärdsprogram som syftar till att fånga dem i tid, med syfte att promota ett positivt beteende. Tyvärr vet inte branschen om dessa verktyg verkligen fungerar och retoriken handlar ofta om; det finns en risk att du får problem om du inte slutar spela nu.

- Tänk om man skulle vända på retoriken och börja prata om hur det positiva spelande ser ut. Vilka drivkrafter som finns bakom det och vilka åtgärder som verkligen fungerar. 

Efter att ha arbetat med spel och hållbarhet i över 30 år tycker jag mig se några saker som helt tappats bort och som måste göras.

a) Alla aktörer i branschen måste få en ökad förståelse för hur positivt spelande och dess drivkrafter ser ut. För att skapa ett positivare spelande. Forskning pågår i Canada.

b) Att löpande utvärdera effektiviteten i åtgärdsprogram och verktyg. För att hjälpa spelaren att göra smartare val. Möjligheter finns redan

c) Skapa en ny och mer positiv retorik kring spelbolagens arbete med ansvarsfullt spelande. Sluta stigmatisera spelare. Puffa i rätt riktning - motivera till ett sundare beteende. 

d) Risk-klassificera spelprodukter, punkt! OM spelaren hade ett val redan från början, Om man fick en tydlig signal om vilket spel som är positivare att spela än andra skulle det påverka deras beteende? JA, jag tror det, ska vi slå vad?

d) Skapa möjlighet att mäta risk i de olika spelbolagen utifrån spelportfölj och affärsmodell. Det gör investerare mindre benägna att investera i oansvarsfulla spelbolag

e) Skapa möjlighet att värdera olika spelbolags arbete i förhållande till varandra. 

De stora aktörerna har alla möjligheter att aktivt göra produkterna mer ansvarsfulla och spelare mer medvetna. Ytterst är det är en fråga om moral och etik, om ambitionsnivå och långsiktighet, om affärsmodell och ägarstruktur.

Det håller inte att skylla på varandra och andra eller inte ta ansvar för utvecklingen. Spelmarknadens aktörer måste ställa alla sig frågan. Vilken spel och vilken spelmarknad vill vi ha i framtiden? 
För vem vill hamna i oljebranschens eller tobaksbranschens sits. 

Läs hela inlägget »
"jag vill aldrig bliva stur..." "jag vill aldrig bliva stur..."

Jag har den stora förmånen   - att få ta mig tid att skriva en bok inspirerad av min fars historia.

Jag blandar historier som jag hört under min uppväxt, min pappa var en fantastisk historieberättare, med fakta jag hittat genom mitt sökande om sanningen om min släkt. Det blandar jag med andra anekdoter och händelser som jag fått berättat av personer i min omgivning. Där jag lever mitt liv idag. Det är fantastiskt så många spännande saker, människor och insikter som kommer i min väg under resans gång.


Det jag slagits av i mitt research-arbete är att livet tar oss i olika riktningar, utan att vi är medveten om det eller aldrig ens har tänkt på det. Arv, normer, strukturer är starkt bidragande orsaker. Det har inspirerat mig att skriva några råd till min dotter.

Ända sen min barndom, har människor med goda avsikter undanhållit sanningar eller förskönat historien - eller kalla det ljugit om du så vill - och nu som vuxen fortsätter jag att ljuga för mig själv. Omedvetet, som ett skydd för att må bättre eller för att andra ska må bättre.. Så var det för min far och så har det varit i många generationer och du känner säkert igen det från din släkthistoria. Det har format mig utan att jag egentligen vet om det.

Dessa lögner har lurat mig på min barndoms livskraft. Min far på drömmen om sin framtid. Nu blev livet bra ändå. Fast inte som han drömde eller vad jag en gång drömde om. Jag har förlorat eller har gett bort en värdefull del av vem jag i själva verket är. 

Det är inte sant att jag glömde bort hur jag skulle drömma; men jag instruerades av mina far- och morföräldrar, lärare och andra att inte drömma och blev ofta förlöjligad om jag gjorde det. Precis som generationer före mig.


När jag började bli äldre, och samtidigt försökte jaga mina drömmar. Blev jag ständigt hindrad av yttre omständigheter, de flesta med goda avsikter. 

Denna avtrubbning börjar för de flesta tyvärr väldigt tidigt i livet, för några så tidigt som i åldern tre eller fyra, för mig som 5-åring. När jag upplevdes, som för glad och pratsam och ständigt hoppade runt med ”hoppsa-steg”och som sedan intensifierades när jag blev bli tonåring och sedermera kom ut i arbetslivet. Jag anpassade mig efter vad jag trodde var sant. Om hur jag skulle vara för att bli framgångsrik.

Så ... Vad är det för lögn och vem sprider den?


Vad är det för lögn som kommit från mina anfäder, min konfirmationspräst, mina syskon, vänner. kollegor, chefer och så många andra som jag respekterat och sett upp till. Var och en på sitt unika sätt och med samma övertygande ord och som egentligen är utformade för att stoppa mig.

Du är för tuff, Du är för stark, Du är för smal, Du är för tjock,
Det är väl inte så smart, Så kan man inte göra, Så kan man inte säga
Vad ska andra tänka.
DU KAN INTE! DU KAN INTE!

Helt plötsligt började jag tro på dem: Att jag inte kunde, Kanske hade de rätt det var ju trots allt människor som jag beundrade och hade respekt för, skulle de ljuga för mig eller skulle de det? 
I själva verket ljög de för min pappa, för mig, för tidigare generationer och vi köpte det med hull och hår. 

Så mycket, så att jag som vuxen spenderat mer tid på att tänka på de saker jag inte kan göra eller säga. För att sedan spendera mängder med tid och energi på varför jag inte kan göra det, snarare än vad jag kan göra och fokusera på det i stället. Känner du igen dig?

Hur ledsamt är inte det? Att ljuga för sig själv utan att validera ljugandet, för att bevisa att det är sant; Det kan jag inte fortsätta att göra. Vad hände med mitt magiska trollspö, som jag svingade och allt jag drömde om kunde bli sant?

Sanningen är, att jag nog aldrig förlorat min trollspö - jag har bara gömt det och det är dags att gå ut och leta efter det igen. Jag vill ha tillbaks det och jag vill att min dotter ska ärva det. 


Allt börjar med den insikten att jag faktiskt kan vara, göra och absolut vara vem jag vill. Jag måste bara välja att tro på mig själv igen. 

Nu vill jag bryta förtrollningen. Dessa råd är en gåva till dig min kära dotter. 
Sprunget ur mina egna erfarenheter av livet och min yrkeskarriär. Det här är mitt livs sanningar som jag vill dela med mig av till dig. Livet är inte "googlingsbart "och kommer tyvärr inte med en instruktionsbok. Men kom ihåg att njuta av livet till fullo.


Det kommer att vara en utmaning och det handlar om dig inte om vad andra säger om dig. Välj några råd som du tycker talar direkt till dig. Titta på dem dagligen eller som en påminnelse när livet tar en annan väg än du tänkt dig. Du kan komma tillbaka till listan och byta om du känner behovet eller spara hela listan i din IPHONE och titta på den när du behöver. Välj själv. DU KAN! och DU KAN fylla på listan om du vill!.

 • Sluta aldrig att drömma - I dag är början på ditt liv. Använd dit magiska trollspö.
 • Var modig och försök alltid att vara dig själv. Försöker du vara någon annan genomskådas det alltid.
 • Ha ett mål och säg alltid JA till utmaningar. Möjligheterna står inte och väntar på dig. Det är du som skapar dem. Men skulle de råka komma i din väg. Hoppa på!
 • Du är enastående som alla andra. Ingen har rätt att förminska dig. Mota respektlöshet med att visa respekt tillbaka
 • Du får göra fel - Ta aldrig dig själv, för seriöst. Att göra fel är ett bra sätt att lära sig saker.
 • Var brinnande, våga följa dina drömmar till 100%
 • Låt aldrig någon annan tala om för dig att du inte kan - de har alltid fel1
 • Tappa aldrig bort din barnsliga lekfullhet. Den blir viktigare ju äldre du blir.
  Le alltid och du får ett leende tillbaka.
 • Om livet tar en annan väg - Fråga dig själv, Varför? Gillar du svaret fortsätt! Om inte fundera på hur du kan välja en annan väg.


Eller som Pippi Långstrump sa - ”Det har jag aldrig provat tidigare så det klarar jag helt säkert"

Läs hela inlägget »

De flesta ledare förstår det viktiga i att beskriva företagets värderingar. Men misslyckas
ofta att kommunicera vilka beteenden som definierar dessa värderingar i handling. 

Om medarbetarna inte förstår vilka beteenden som supportar (eller tvärtom vilka beteenden som är direkt skadliga för företaget.) Finns risk för feltolkningar och felaktiga inriktningsbeslut som leder till friktion och andra oönskade resultat som t ex ett dåligt rykte.

Vi tenderar att tro att andra förstår språket som vi gör, men oftast är det inte så.
Som ledare är man skyldig att skapa en gemensam plattform, en grund för gemensam förståelse för de gemensamma värderingarna.

Både medarbetare och kunder förtjänar en trovärdig beskrivning av vad som stödjer företagets värderingar och vad som inte gör det. Medarbetare för att de ska förstå vad som är förväntas av dem. Kunderna för att de förtjänar att se hur bolaget agerar i ord & handling. I stället för att företaget försöker upprätthålla en jargong med tjusiga pay-offs. Eller som jag brukar säga. ”Målar läppstift på grisen”

I det flesta fall behöver man inte ändra ett företags värderingar. Det är hur man pratar om och förhåller sig till dem dem som kan behöva förändras.

Några exempel:
Vad menas med integritet? Ett ofta använt värdeord. Betyder det att ni tar hand om rapporterar alla kunders problem? Betyder det att ni aldrig pratar bakom en kollegas rygg?

Många  företag pratar ofta om hur högt de värderar relationer med sina olika intressenter. 
Men vilka specifika beteende förväntar ni er av medarbetarna?
Ska de träffas sina intressenter, ansikte mot ansikte varje kvartal? Finns det en mailpolicy om hur fort man ska svar på mail? Har ni riktlinjer även för tredjepart om hur de ska ta hand om era kunder?

”Vi misslyckas ofta att kommunicera vilka beteende som definierar våra värderingar i ord och handling”

Och vad menar ni med mångfald? Handlar det om att bli mer inkluderande?(och vad betyder det i sin tur?). Ska ni anställa fler kvinnor eller medarbetare med utländsk bakgrund? Ska ni sponsra eller stödja lokala organisationer eller sårbara grupper? När ni sen har anställt efter er mångfaldspolicy. Hur ser ni då till att alla trivs på jobbet och känner sig inkluderade? Vilka beteenden tolererar ni inte?

I de bästa av världar fastställs kärnvärdena av ledare i företaget utifrån vad som är företagets erbjudande ”reason to be”. För att sedan förstärkas av medarbetare på olika nivåer.  Men för att lyckas med det måste företaget ha en företagskultur som stödjer värderingarna. Annars kommer 
medarbetarna utforma och ändra dessa värden. Är diskrepansen väldigt stor mellan vad ledningen fastställer och vad medarbetare upplever så kan resultatet bli fatalt. Detta kan man mäta som tur är.

Om ni ​​säger att vårt företags värderingar är ärlighet, integritet, kollegialitet och relationer, men vi accepterar okollegialt beteende eller ett dåligt ledarskap. Värderar vi verkligen integritet och kollegialitet och relationer då ? Eller är det egentligen resultatet på nedersta raden som spelar någon roll? Värden måste tillämpas lika för alla för att hela kulturen ska kunna förstå och samarbeta för att förstärka dem.

Det är en del av arbetet. Eftersom företag är organisationer som är fulla av människor - och vi är alla ofullkomliga - är det en process av kontinuerligt lärande och utveckling. Vi bör sträva efter att anpassa det som vi säger att vi värdesätter med de beteenden vi belönar. Alltför ofta tror företagen att de kan förändra sin kultur genom att ändra sina offentliga värderingar. Men i verkligheten är det ekosystemet - inte bara vilka resultat som uppnås, utan också hur de uppnås. Det är er kultur - som definierar er verksamhet. Det är så ni bygger eller försvarar ert rykte. Inte genom krismanagement, då är det för sent!

Läs hela inlägget »